Morten Bjørkan

Sammendrag - Logg - Morten Bjørkan - 20.01 - 2021


Morten Bjørkan har drevet flere bedrifter i Nordland, hovedsaklig i fordbindelse med produksjon av båter og annet knyttet til fiskeri.


Han forteller om sine erfaringer fra da han mønstret på som mannskap på skip. Senere var han fisker.


Bjørkan jobbet på verksted ved Jernverket i Mo i Rana i 42 år, før han startet sitt eget verksted som hovedsaklig produserte halvfabrikata for båter. Han forteller om å drive verksted og produksjon på Grønland. Bjørkan forteller om en rekke virksomheter han har startet og drevet oppigjennom årene. Han har vært involvert i båtproduksjon og design, men også oppdrett.


Bjørkan gjør seg tanker om hvordan de offentlige kravene til standarder for båter har endret seg, og om hvordan utdannelse har blitt en nødvendighet for å starte bedrifter i dag.


Tid fra start og Stikkord om innhaldet

00:00

Bio: 84 år gammel. Oppvokst på øy mellom Sandnessjøen og Tjøtta i Nordland. Oppvokst på gård. De hadde 20 kyr, noe som var mye på den tida.

00:56

Fisk var hverdagsmat. Kjøtt var mest helligdagsmat. Yngst av tre søsken

01:55

Hele familien jobbet på gården, og han ble vant til å jobbe tidlig.

02:15

Hadde ikke innlagt vann. På kalde vintre måtte de kjøre vann fra en elv 5 km unna, var faren som gjorde dette. Kjørte med hest, fikk traktor (Gråtass-traktor) i 1947. Var konsesjon på traktor, og faren måtte skrive søknad for å få traktoren.

04:14

Faren ble innkalt til militæret i 1940. Det første han husker. Moren gråt, og det gjorde inntrykk på ham. Faren var med i slaget om Narvik.

05:14

Han og kamerat ville til Sjøs. Fikk ikke lov før han hadde vært på skoleskip.Var på skoleskipet Gang i Stavanger i 1953. Drevet av indremisjonen. Det var andakt tre ganger om dagen. 3 måneders kurs.

06:05

Morten Bjørkan og to andre ble sendt til Amerika. "Jobbet seg over". Skulle til New York, men der var det streik. Dro til Boston. De hadde ikke engelsk på skolen og kunne ikke språket.

06:44

Var rederiet som sendte dem over. Averterte etter jobb, og fikk 18 måneders kontrakt. Bjørkan var maskinist.

07:20

Tok toget til New York. Ble tatt i mot av agent. Bjørkan var da 15 år gammel. Agenten hadde to jobber ledig. En maskinguttjobb og en bysseguttjobb. Bjørkan fikk hyre i maskinen. Var dampskip. Tjente 162 timer måneden. Dro mellom Panama og San Fransisco, til Filipinene, Hong Kong og tilbake til San Fransisco. Han mønstret av i Baltimore etter to turer.

10:52

Han forteller om at han tok toget til New York og hadde lagt igjen bagasjen sin på båten som også skulle til New York. Båten ble beordret til verksted, og han gikk og ventet i to uker. Han bodde hos en dame som var gift med en nordmann. Bjørkan gikk i sjømannskirken.

12:17

Fikk hyre på skipet Hidlefjord, hvor han var i 3 år. Skipet gikk til Latin-Amerika. Et tankskip på 16 000 tonn. Var internasjonalt mannskap fra 13 forskjellige land.

14:07

Noen "gikk bananas" når de fikk brennevin, og de ble lagt i jern.

15:55

Lærte seg aldri språk, men klarte seg bra med "sjømannsengelsk".

16:30

Gjorde militærtjeneste (1957-58) før han reiste ut igjen. Har seks år til sjøs. Første omgang var han påmønstra i 4 år. Han var ikke hjemom i den perioden. Han fikk USA-tillegg til lønna, på hundre kroner måneden. Dette var mye penger på den tida.
21:40

Fikk hyre på fiskebåt som fiska brosme utenfor Træna. Senere også ved Island. Det tøffeste yrket han har hatt. Drev linefiske. På seinhøsten var det kveitefiske utenfor Island.

24:05

Gikk på yrkesskole i Haugesund. Gikk jern og metall, og fikk jobb på jernverket i 1963 hvor han jobbet i 17 år. Ble lei av alt rutinearbeidet og kjøpte eget verksted.

26:40

Jobbet på verkstedet i 42 år.

31:00

Dro til Grønland, leverte halvfabrikata for båter fra Hemnes og reparerte båter. Drev bedrift i to år. Danskene var ikke snille med grønlenderne, som ble sett ned på.

35:15

La ned driften fordi det var "vanskelig med folket". Folk "stakk av" når det var godvær, og dro ut for å fiske. "Naturfolk på sitt beste". Bjørkan bodde ikke på Grønland mens han drev bedriften.

36:50

Bjørkan konstruerte/designet halvfabrikata for båtene. Han var selvlært. Det var nesten ikke krav til båtene den gangen.

46:15

Startet nylig drift med lakseoppdrett på land på Træna.

55:25

Mye manuelt arbeid i 1981 da han startet verkstedet.

56:50

1992 - kjøpte skipsverk. Skapt nytt verksted i mellomtiden. Ble AS da. Hadde 2-3 ansatte i '92.

1:08:30

Involvert i "skjell-boomen" på slutten av nittitallet. Blåskjell. Var skjelldrift i Canada, og de fikk støtte av Innovasjon Norge til studietur i Canada. Det var manuelt arbeid på fabrikk.

1:18:35

Har gått på BI og på teknisk fagskole ved siden av jobb.

1:20:15

Bjørkan har ikke vært motivert av å bli rik, men har vært opptatt av å skape noe.

1:31:50

Tiden på sjøen har vært viktig. Lærte mye - å omgås folk og om ulike kulturer.

1:39:00

Produserer båter i aluminium på Hemnesberget. De største båtene de har konstruert har vært på ca. 20 meter. Mye spesialiserte fartøy, har bl.a. levert brannbåter til flere byer.

1:42:00

Mener krav til konstruksjon fra fiskeridepartementet kommer fra folk som aldri har vært ombord i en båt.

1:44:00

Har vært avhengig av utdanningen fra BI for å kunne drive, krav om utdanning i dag.

1:46:00

Mener det er mange krav og utredninger fra det offentlige. Vet ikke om det hadde gått like bra med dagens krav da han begynte.

1:49:10