Svein Ottar mikalsen

Svein Ottar Mikalsen vart intervjua på Helgeland museum den 2/9 2022. Intervjuar var Ann Hege Fjelldahl. Flytta til Mo i 1955, 7 år gamal. Veldig stor skule. Faren fekk arbeid i Råjernverket. Svein begynte på Handelskule, men blei far og måtte ut i arbeid tidleg - fyrst i butikk og som sjåfør, men så fekk også han jobb i finvalseverket på Mo. Då han kom tilbake etter militære, ble han vald som tillitsmann fyrste gong. Omstilling prega arbeidet utover heile 80-talet - han fortel om arbeidet med ny lov om fagopplæring, ISO-sertifisering, kvinner i industrien, innleige av utanlandske arbeidarar og modernisering om omstrukturering av industriverksemdene i Mo. Han gjekk også inn i politikken der han mellom anna engasjerte seg i skulesaker. Han sto aqrbeidstida ut før han blei pensjonist. Mange tilbakeblikk og refleksjonar mot slutten av intervjuet.

Innhaldslogg:


00.00

Kom fra Vevelstad, 2 voksne og 4 gutter.

2.55

Flyttet til Mo 1955 – Svein 7 år. Tøft for brødrene som hadde gått på skole før. Så stor skole, mange paralleller. Stjernebyggan. Trekkfullt. Fikk rekkehus etter noen år.

5.20

Faren gikk inn i produksjonen ved Råjernverket. Smith Nilsen – forespeilet at faren skulle få jobb der. Fikk jobb der når SN flyttet til Ranenget.

7.00

Bodde på Langmoheia til faren fikk tomt på Selfors.

7.20

Svein populær og ble tidlig far mens han gikk på handelsskolen.

8.40

Fikk snekkerlønn da han fortalte om graviditeten og fikk butikkbetjent jobb hos Mo Bruk.

9.25

Nord Norges Salgslag, sjåfør.

10.00

Jobb i finvalseverket. Hadde to jobber en periode. Ingen opplæring.

12.20

Måtte i militæret. Etterpå fikk han opplæring i emneovn. Tillitsmann fra SF, Pedrersen.

13.30

Valgt inn som tillitsmann. I kombinasjon med skiftgang.

14.10

Jacobsen, heltidstillitsmann. Svein kom inn i dagtidsjobb som sekretær inntil et årsmøte der han ble kastet. Tilbake i finvalseverkstedet og i skiftgang. 70-tallet. Tillitsverv.

17.00

Omstillingsprosess starter. Havdal direktør. Måtte gå med overskudd. Godt samarbeid mellom ledelse og arbeidstakere. Få opp arbeidsgleden og fagkunnskap. Fikk overskudd 1 mill. Sosiale aktiviteter.

20.25

Isostandard. Kvalitetsstempel ISO godkjenning og fikk leveranser til oljeindustrien. Midt på 80 tallet.

21.00

Arbeidsgruppe sammen med Spigerverket og Blikkvalseverket i Bergen. Vanskelig å få godkjenninger. Metallfaget og støperifaget 1992. Fikk i 1994 95% hadde godkjent utdanning i metallfaget. Etterpå kamp for å få løftet lønnen på nivå med elektro og produksjon. Gnisninger. Hevet kompetansen og fikk modernisert verket. Armeringsverket vokste. Profilvalseverket – Ruukki – ville ikke gå inn med midler. Klubben oppfattet at profilverket ble kjørt som et høstingsverk. Inntil det ble nedlagt ca 1995. §20 opplegg. Fagopplæring. Fantastisk utvikling. Bedre samarbeid mellom faggruppene.

29.00

Midt på 80 tallet, fikk inn damer i produksjonen. Tidligere røff tone, ble bedre ved innslag av damer.

31.00

Tøft som unger i den tiden i Rana. Blanding av dialekter.

31.40

Aktiv innen politikken. Skolesaker der bl.a. mobbing var tema. Gikk på prestasjoner, ingen sosiale forskjeller.

33.00

Hadde aldri MG i oppførsel. En del krasing/slossing. En med tannregulering fikk gjennomgå.

36.00

Spilte fotball – hele livet. Gikk mye på skøyter. Karuselløp i Norge. Store stjerner kom rundt i landet. Ofte besøk av Kuppern Johansen. Lokale gutter (bror Leif) slo Fred Anton Mayer på korte distanser. Moren strikket ull trikot til hele Mo Skøyteklubb.

38.00

Moren var ikke i arbeidslivet. Moren hadde søster i Mo (søsken som ble skilt tidligere). På farssiden var det 3 søsken som fostret i Vesterålen, en på Fauske. På morsiden reiste eldste søster til Amerika. Moren ble oppfostret hos en tante med flere stesøsken. Det ble mange søsken, stesøsken, halvsøsken og fostersøsken.

42.00

Var med i arbeidslivet til det siste. Etter modernisering var stålverket av de mest avanserte i Europa.

42.50

Skiftarbeid. Vanskelig i kombinasjon med faglige verv og i politikken.

44.00

Politisk kamp for grendeskole og modernisering av Mo Folkeskole.

44.48

Eldste bror fikk utdanning, ellers måtte de ut etter konfirmasjon. De to eldste til sjøs, men eldste kom heim og fikk opplæring og fagbrev som billakkerer. Drev Stens billakkering i Porsgrunn. Leif arbeidet på betongfabrikken hos Smith Nilsen. Betongblander startet under arbeid og han ble alvorlig skadd. Fikk alkoholproblemer, men fikk jobb som arkitekttegner, men ustabil pga problemene. 2002 – Døde 56 år gammel. Den yngste fikk et lettere liv og fikk gå landbrukshøyskolen på Ås og psykologi i Bergen. Ble «grønn» og dro til Colombia. Ulf kom heim og gikk deretter båtbyggerlinjen og ble båtbygger på Kjerringøy. Har noen sesonger i Lofoten med broren.

53.00

Pensjonist og båt på Hemnesberget. Mange barn, barnebarn og oldebarn.

53.45

Arbeidslivet da og nå. Forskjeller. Bedre HMS - blir bedre tatt vare på. Ved fornyelse av emneovn var jeg i England. Fikk se tomme stålverk der. Tidlig 80-tall.

56.50

Ble pensjonert i 2010. Alt fjernet av grovvalseverket, nye bedrifter etablert. Mye automatisering, store forandringer. Det som var en bedrift, er splittet opp i mange enheter. Er optimistisk for de som kommer etter.

1.03

Kamp mellom Spigerverket i Oslo og jernverket i Mo. Mange angret sin solidaritet med Nyland. Viktig med flerfaglighet.

1.09

Endring i arbeidslivet med innleie av utenlandsk arbeidskraft. Skaper forskjeller. Resultat av at det er utdannet for få fagarbeidere.

1.12

Satt i styret i NJ, 3-4 år. Leder av bedriftsutvalget da stålverket hadde samarbeid med Rautaruuki. Ikke noe problem å sitte i styret som arbeidstaker repr. Ble oppfattet som likeverdig.

1.15

Hvilken rolle hadde fagforeningen i omstillingsperioden? Den var stor. Arbeid mot NAV for at de som måtte ut/ble overflødig fikk en verdig avslutning av arbeidslivet.

1.20

Skulle du sett noe annerledes? Ja, skulle sett at det ble bygd en masovn i råjernet. Kunne hatt en større produksjon enn i dag. Rana Gruber går jo godt. Celsa legger ned andre steder før de legger ned her.

1.22

Kona ble mor tidlig, 16 år. Fortsatt gift etter 56 år. Ble også aktiv i yrkeslivet.

1.28

Yrkesopplæring – bedriftsintern §20 kurs. Måtte ha en læreplan klar. Lagde den selv. Økt lønn var hovedmotivasjon for å ta denne utdannelsen. Arbeidet ble utført mer effektivt, kan bruke arbeiderne over hele linja. Arbeider mer selvstendig. Har ikke formenn lenger. Alle tar ansvar.

1.38

Boligpolitikken. Stort klasseskille. Arbeidere i betong, funksjonærer i trehus. Stort å være formenn. Klasseskillet er utjevnet i stor grad