Knut neraas

Knut Neraas har vore gründer i heile sitt liv. Barndomen hadde han i Gildeskål og Svolvær. Han fekk tidleg erfaring med fiskehandel. I 1952 flytta familien til Mo i Rana, for å vere med på den veldige utviklinga som pågjekk der i samband med bygginga av Norsk Jernverk. Fiskehandelen vaks, etterkvart leverte dei til heile Nord-Norge.  Men etter kvart som han blei eldre, var det som om kreativiteten boble berre meir. Han sette i gang med den eine nyetableringa etter den andre - og då intervjuet blei gjort i  juni 2022, var han i full gang med eit nytt prosjekt, eit oppdrettsanlegg på Træna. Intervjuet er ein del av Rana Historielag og Helgeland Museum samling av munnleg historie om utviklinga av Rana etter krigen.  Intervjuar var Bjørn Enes frå Memoar.  Sjå meir på www.memoar.no/rana

iNNHALDSLOGG - kNUT nEERAAS (kLIKK HER)

Logg for intervju med Knut Neeraas, Rana museum 02.juni 2022

Tid            Stikkord

00:00        Fra Sund (Svolvær), Gildeskål, barndom, småbruk, butikk, familiebakgrunn, lite samfunn, lærte mye

02:00        Inndyr realskole

02:26        17 år, Svolvær, tante/onkel, skipsekspedisjon

03:14        Til sjøs – «Tennesee» (Gulfens svane), sjøsyk

04:10        Militæret, rekruttskole, Løytnant, Handelsskole

07:50        Bedrift i Mo i Rana

09:15        Fiske i Svolvær, tørket fiskehoder

10:30        Vitne til flystyrt Svolvær

12:00        Samlet materialer under krigen, bygde hytte

13:00        Oppstart produksjon av fiskekaker, i kjeller i Toraneset, første kunde: Blikø

15:00        Bror i stupeulykke, delvis lammet

16:43        Hele familien flyttet til Mo 28.03.1952, kom med båt, nye muligheter

18:10        Barndom i Gildeskål

19:30        Lokalbåten «Steigen»

20:00        Julebesøk

22:30        Hytte Alstadhaug, sveivetelefon

23:56        Drev butikk på Sund (Svolvær)

24:00        Sjøveien = riksveien

25:30        Salg av drift på Sund

26:00        Medeier oppdrettsanlegg

28:30        Bankforbindelse, trofast; ikke bruk penger før du har dem

32:00        Dannet Borettslag; Våre Hjem (Mo), Murbræck, husbygging, konkurs, fiskebedrift i kjelleren

33:00        Kjøpte gamle Frelsesarmeens lokaler i Thora Meyers gate

34:00        Rana fiskehandlerforening

35:00        Fiskeutsalg i Strandgata, første utsalg med kjøledisk, produserte fiskematen 200 meter unna

36:00        Strandgata – første asfalt, strandlinja flyttet (utfylt område)

37:00        Tilgang til fisk fra Træna til Finnmark, Hurtigruta leverte. Aldri fri for fisk, aldri permitteringer

38:30        Tre utsalg, familiebedrift + to damer ansatt, ambulerende bussutsalg

40:00        Leverte helt opp til Kirkenes, samarbeidet med H.A. Hansen- (slakter)

41:00        Flyttet til Langneset, prestegårdsgrunn, 1964

43:30        Rana sykehus, 1963-64

44:55        Andre byggetrinn på 70-tallet

45:00        Solgte Thora Meyersgt i 2017

45:30        Sønn i USA, flyger

48:00        Salg og frakt til Mosjøen, utvikling, Helgeland Bilruter, samarbeid med Nord-Norsk salgslag

52:00        Aktiv i Høyre, formannskapet, politiker, eneste fra næringslivet, møtetider tilpasset ham

56:30        Brann i Fiskesentralen, 2002, 50-årsjubileum

59:30        Innbrudd i Fiskesentralen, rundt 1970, pengeskrin borte, to menn tatt i Sverige, fant pengeskrin og fiskeskjell på sedlene

1:07:30     Overtok etter sin far i 1968, drev sammen med mor 50/50

1:08:15     Revisor, bokettersyn

1:09:20     Lange arbeidsdager, men 10 minutts middagshvil hver dag under Nordlandsposten

1:10:07     Bedriften videre til sønnen, som senere fikk hjerneblødning og derav lammelser

1:13:30     Omstilling, Staten «hovedsponsor», eierforhold Mo industripark

1:15:55     Aktiv i politikk, aktiv i næringsliv, to telefoner, hemmelig nummer

1:18:00     Fiskecentralen – ledende i Nord-Norge

1:20:00     Rotary, Helgeland Industriforening, formann i Handelsstanden i 5 år

1:22:00     Smittsom positivitet, Rana på kartet, to forskjellige verdener før og nå

1:27:30     Hobbysnekker, mekaniker, mer mellom himmel og jord osv

1:33:00     Barndom, opplevelser, skader (falt i vannet)

1:36:00     Dramatikk på flytur til Spania og til Svolvær

1:43:00     Humor, folk er folk

1:44:00     Vekst i salget mellom 1952-2000

1:46:00     Arbeidstilsynet på Træna

1:48:15     Ikke ny etter brannen, solgt til Lofoten, Balstad

1:50:20     Hadde 110 produkter, fra gomme til blodpudding, lutefisk

1:52:30     Tørrfisklager, Folkets Hus, innbrudd