Rolf kÅresen

Rolf Kåresen er pensjonert overlege og professor emeritus fra Ullevål Sykehus.

Kåresen blir intervjuet i forbindelse med sykehushistorier.no. Nettstedet er et prosjekt hvor Kåresen og Kåre Eide samler videointervjuer og foredrag, og digitaliserer historiske videoer innenfor medisinsk historie. Kåresen forteller om bakgrunnen for at prosjektet begynte, og eksempler på innhold fra siden. Vi får også se noen utdrag fra intervjuer og foredrag gjort for sykehushistorier.com.

Rolf Kåresen er bekymret for hva som skjer med prosjektet etter at han og Eide er gått bort eller ute av stand til å holde det ved like. Han ønsker å finne en løsning for varig arkivering av materialet.


Intervjuet ble gjort heime hos Kåresen i Sandvika, Oslo - 31/1 - 2022. Intervjuer var Bjørn Enes. Logg og tekstsammendrag av Henrik Nordhus. (Dei fyrste 17 minutta er lagra som ein kortversjon som vart framført under Memoarkonferansen 2022.)


Tid og Stikkord om innhaldet

00:00

Rolf Kåresen er pensjonert overlege og professor emeritus fra Ullevål Sykehus. Født i Ålesund

00:15

Begynte på medisinstudiet i 1960, og fullførte på normert tid (6 år).

00:37

Drev med sykehusmedisin og kirurgi. Han har også vært sjefslege, som varen stilling på 50%, som han hadde samtidig som han var kirurg. Kåresen ble pensjonist i 2010.

01:04

Han er "av det gamle slaget", og gjorde alle typer kirurgi. Det ble stadig mer spesialisering, og han holdt på med med mage- og tarm, brystkreft og hormonkjertler mot slutten av karrieren.

02:00

Hovedgrunnen til intervjuet er sykehushistorier.no (og -.com).

02:15

Kåresen ble interessert i medisinsk historie etter at han pensjonerte seg.

02:40

I forbindelse med 200-årsjubileet til UiO i 2011 var det et opplegg på Institutt for Informatikk som het 'digital historiefortelling'. De la ut videoer på hjemmesiden. Kåresen ble inspirert, og mener det er en god metode for å ta vare på historien innenfor medisin.

03:25

Startet et samarbeid med Kåre Eide, fra informasjonsavdelingen på sykehuset, og begynte å samle materiale. Eide hadde erfaring med å jobbe med video. Kåresen fant intervjuobjekter, mens Eide var ansvarlig for arbeidet med videoene.

03:57

Nå har hjemmesiden en samling på nær 150 videoer. Siden inneholder intervjuer og historiske filmopptak, som er digitalisert. Blant de digitaliserte opptakene finner man åpningen av Rikshospitalet i 1930 og 50-årsjubileet til Dikemark.

05:15

Siden har også videoer av foredrag med powerpointfiler. Disse er gjerne komprimerte utgaver av foredrag som tidligere er holdt i andre sammenhenger. De tre elementene i samlingen er intervjuer, digitalisert film, og foredrag.

05:40

Kåresen trekker spesielt fram et foredrag av Stein Arne Evensen om Søren Bloch Laache, en viktig skikkelse i medisin på 1800-tallet.

06:05

Utdrag fra Stein A. Evensens videoforedrag (06:05-07:30). Evensen forteller blant annet om hvordan Laache var populær blant studentene og deltok i studentfester, med en morsom anekdote fra en oktoberfest. (06:05-07:30)
07:50

Foredraget er basert på Evensens research. De bruker også bilder Evensen har funnet fram til, og legger disse inn i videoen.

08:30

Ofte er det folk med medisinsk bakgrunn med interesse for medisinsk historie som holder foredragene.

08:55

De fleste intervjuene er gjort av Kåresen. Han nevner en serie intervjuer med noen av de første som gjorde transplantasjoner i Norge, eksempelvis Snorre Aune. Han gjorde den første levertransplantasjonen i Norge i 1969. Det var spesielt morsomt for Kåresen å intervjue ham, siden Aune hadde vært hans mentor og lærer i kirurgi.

09:55

Tor Frøysaker, som gjennomførte den første hjertetransplantasjonen i 1983, er et annet eksempel. Han var død da prosjektet begynte. Odd Geiran, som var assistent, kunne fortelle om hvordan det foregikk. Helsedirektoratet mente at det var for tidlig å starte med hjertetransplantasjoner, og operasjonen ble utført i det skjulte.

11:30

Intervjuene er uformelle og ikke vitenskaplige. Derav kaller de det 'historier' og ikke 'historie'. Kåresen mener intervjuene kan være interessant for sykepersonell. De har også intervjuer fra sykepleien, så det handler ikke bare om legestanden.

12:25

Det kan bli et problem når Kåresen og Eide er borte. Noen må holde ved like det innsamlede materialet. Kåresen sendte brev til Riksarkivet, men fikk ikke svar.

13:33

Utdrag fra video med J.V. Johannesens om hans tid som direktør ved Radiumhospitalet. Anekdote om rivalisering mellom lederne ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

15:39

Det har vært en enorm utvikling innen kirurgien. Som tidligere nevnt, har det gått fra allmenkirurgi til spesialister. Kåresen mener at det kan være en fordel å ha en bredere bakgrunn i tilfeller med mer diffuse symptomer. Teknisk er ting langt bedre og mer avansert nå.

16:55

Utviklingen fra 90-tallet med kikkhullskirurgi gjennom en videoskjerm var et stort skritt fremover. (Korversjon slutt)


Lang versjon: