Nils Audun Mugaas Vassenden

Nils Audun Mugaas Vassenden vaks opp i Klokkarvik i Sund på Sotra. Far hans var lensmann. Bygda låg strategisk til ved skipsleia inn til Bergen, og vart base for marinen si nøytralitetsvakt frå 1939. Mellom anna var den kjende mineleggjaren KNM "Tyr" stasjonert der. Åtte år gamle Nils Audun og kameratane hadde moro av å tjuvlytte utanfor telefonkiosken når kaptein Ulstrup på "Tyr" krangla med Marineholmen våren 1940. Kapteinen var sikker på at det gjekk mot krig, og kravde skikkelege miner. Frå han var åtte til han var tretten år var Vassenden augevitne til invasjon, sjøkrig, mineeksplosjonar, commandoraids, Nordsjøfart, motstandsarbeid, Gestapo-arrestasjonar, tyskarane sin hemnaksjon mot Telavåg - krigskvardagen og freden, med heimvendte fangar, britiske krigsbruder og og rollebytet der tyske ubåtsjefar vart truga med skarpe skot for å gjere ryddejobb i Telavåg. Intervjuopptaket vart gjort 17. februar 2016 i Studio 1, Bergen Bibliotek. Intervjuar var Bjørn Enes frå Memoar.Biletet: (Klikk på biletet for stor versjon): Kokkarvik, 1940. KNM "Tyr" i forgrunnen. Admiral Tank-Nielsen sitt fly ligg ved "Tyr". Den nyssgjerrige åtteåringen Nils Audun er guten i robåten.

Nils blei intervjua av Bjørn Enes 17.02.2016 i Bergen bibliotek.

Sjå meir av Vassenden:

Nils Audun Mugaas Vassenden har og fortald om sitt sjømannsliv i et opptak på Bergens Sjøfartsmuseum 13/12-2015. Direkte adresse til intervju og dokumentasjon er www.memoar.no/sjoefart/2017/vassenden

Innhald i intervjuet:

Nils Audun Mugaas Vassenden i samtale med Bjørn Enes

Oppvekst - Førkrigstid

Klokkarvik 1932

Ein bror til England

Fiska med GLIP

Møhlenpris

Nøytralitetsvekta i Klokkarvik fra 1939

"Kyrabåtane"

Akkumulator

Kaptein, seinare Admiral J Frtiz A. Ulstrup

Telefonkiosken

Kravde ekte miner

7. april

8. april

9 april 1940

"Det kjem båtar. Dei er ikkje norske"

Minesikringane

"Tyr" i kamp

Tysk schnellboot søkte naudhamn

Så tok minene til å virke

(Transportskipet Sao Paolo, 5300 t)

Transportskipet "Liege", 8500 t

Dunnage

Mange forlis ved Svenestangen

Vrakgods

9. april 1940

Tyr heldt fram i kamp til 20. april

Vande med å sjå sjømilitær aktivitet

9. april 1940:

Torpedo traff Svenestangen

Augevitne

Slagskip i Grimstadfjorden

12. og 13 april: Engelske flyangrep

Såg flyangrep også i 1942

Jøssinglensmannen

Aleine med mor i 1942

Måtte rapportere sakna båtar

("slunkabol"- flatseng)

Gestapobåten

Arrestasjonen

Fekk varsla fullmektigen

1000 skot under altaret i Sund kyrkje

Fangenskapet

Mange sakna frå Sund

11/11 1941: MK "Blia" gjekk ned - Ingvald Lerøy, Arne Lerøy og 40 andre omkom.

Oktober 1941: Karsten Sangolt, ulukke på MK "Arthur"

Augevitne

Festningsbygging på Lerøy, Buarøy og Korsneset

Tyske torpedotestar med lytteapparat

Nye teknikkar i torpedoar og miner

(Olav H. Drønen - Kjend motstandsmann på Vestlandet)

(Her meiner han marinekaptein Sjur N. Østervold )

"Operasjon Barefoot" - norsk MTB i Krossfjorden

Officer in command Sjur N. Østervold

Skipssjef Per E. Danielsen

3/10 1941: MT "Borgny" senka

(- kan enno høyre skrika...)

13 berga - 14 omkom. Alle norske

Ubåtjakt på Bliaskjeret

8/1-45: Flyangrep mot "Fusa" - rutebåten mellom Os og Bergen

Jøssinglensmannen - Radioforbodet

August 1941: Alle radioar måtte leverast inn

Lensmannen måtte lagre radioane

Ekstra nøkkelsett

Fiskarane fekk ha radio under sildafisket

Mor "lånte" radioar

Norske sendingar frå BBC

Russarane

Telavåg

Forsmak på represaliar - Tyskarane brende ned Sjur Østervold si hytte

Livsfarleg slarv

"Så skjedde det"

26. april 1942

"Kom til Telavåg!"

Redda av gamal tysk mineryddar

Syster Ingeborg

Kristian Stein-organisasjonen

Gestapobåten

Syster Ingeborg (Ingeborg Hamre, seinare Østervold)

Gestapobåten

Telavåg

Far møtte dei på Grini

Laurits Telle, Åge Telle

2. mai 1942

"Om kvelden såg me røyk vest for Veten"

"Me høyrde dyra på veg til byen..."

Alle menn over 18 vart sende til Tyskland

Kvinner og born kom ut i 1944

Kari Midttveit kom aleine heim...

Så kom freden

Min bror var i Hæren i Skottland

I Liverpool traff dei norske sjøfolk

Slik høyrde me om krigsseglarane...

Liverpool 1949

Dei britiske kvinnene

Våga ikkje å ta jenta med heim

Noreg låg langt etter

Mange hadde gifta seg

Ei jente og eit barn med merkelapp

Toalettforhold

Vedkomfyr

Navy Cut

Mai 1945: England sende ut alle kvinner som hadde gifta seg med utlendingar

Mange rømde heim att

Gjenreisinga

Telavåg - alt var øydelagt

Tyske fangar rydda i Telavåg

Ubåtsjefane nekta å jobbe

Ruinane i Telavåg

Far arbeidde med nemnda for gjenreising av Telavåg

Fangenskap

Far på Grini

Pakke frå far

Løyndomane på Grini

Klokkarvik 1940

Far og kaptein Fritz Ulstrup

Hemmeleghald

Husundersøkingar

Fangenskap

Norman Hummelsund og Leif Sandtorv

Torpederte av japanarane

("Hjelpekryssarar")

Fanga i Japan

- overførte til Tyskland

- og vidare til internering i Noreg

Heim i 1944 - mot å ta hyre i Tysklandsfart

MS "Troma" 9170 t

(MS "Troma" vart senka av "Pellegruppa" 24. nov. 1944)

Hirse til Sund

Nordsjøfarten

To karar kom på besøk ein kveld

Brynjulf Liland og Frank Mohn

"Karomakaffi"

Far kontrollerte historia til dei to

Skaffa kontaktar i Austevoll

(Mor var streng på vaskinga) (Raudsprit til alt)

Måtte vente til vaktbåten var vekke

Frank Mohn slo seg opp i Nortraship

Liland omkom under trening 2/9 1943

Hemmeleghald

Milorg på Austlandet

Kristian Stein-organisasjonen

(Hausten 1941: 204 til Tyskland, 9 henretta, 46 omkom)

Flygarane helste

Gestapobåten

Radioforbodet

Husundersøkingar

Våpen måtte og leverast inn

1000 skot under altaret i Sund kyrkje

Syster Ingeborg