Liv Flemseterhaug

Del 1 - opptak i november 2018, Del 2 opptak i mai 2019.

Tekstsamandrag og logg og redigering av publiserbar video er under arbeid.

Video Del 1 er inntil vidare sperra med passord. Spørsmål om passordet må rettast til Liv Flemseterhaug.

Invitasjon til dugnad:

Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet.

Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste

eller ein serie kortsetningar som gir eit oversyn over kva samtalen handlar om, omlag minutt for minutt.

Ta kontakt med Tingvoll Museum eller bjorn.enes@memoar.no viss du kan tenkja deg å hjelpa til med dette,

Då får du passordet til videoen.

Du kan bruka papir og blyant, skriv stikkorda - og send dei til Bjørn.

Det aller beste er om du også skriv kor mange minutt og sekund frå start som kvart tema blir omtalt.

Sjå f.eks. her for å sjå korleis me brukar å gjere det.