Gunnar Rakstang

Gunnar Rakstang er fødd og oppvaksen i grenda Rakstang i Straumsnes i Tingvoll kommune. Han har vore rektor ved Straumsnes barne og ungdomsskule frå den ble starta og til han gikk av med pensjon. På fritida har det vore litteratur, kultur, historie og handtverk som har vore hans lidenskap.

Her I denne filmen fortel han om sin oppvekst i grenda Rakstang, karrierevalg, huset han bor i og om livet i bygda Straumsnes.

Huset han bur i, ligg på Langset i Straumsnes, det blei opprinneleg bygd av folkeminnesamlaren Edvard Langset. Etter Edvard Langset si tid budde det ei jordmor her og det var ho som tok i mot Gunnar då han kom til verda. Med andre ord, det er mykje historie mellom veggane.

Invitasjon til dugnad:

Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet.

Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste

eller ein serie kortsetningar som gir eit oversyn over kva samtalen handlar om, omlag minutt for minutt.

Ta kontakt med Tingvoll Museum eller bjorn.enes@memoar.no viss du kan tenkja deg å hjelpa til med dette,

Då får du eventuelt passord til videoen.

Du kan bruka papir og blyant, skriv stikkorda - og send dei til Bjørn.

Det aller beste er om du også skriv kor mange minutt og sekund frå start som kvart tema blir omtalt.

Sjå f.eks. her for å sjå korleis me brukar å gjere det.