Arnstein Rolland

Arnstein Rolland vart intervjua av Efraim Kanestrøm på Tingvoll Museum torsdag 8. november 2018. Intervjuet handla i stor grad om utdanning, livet på Tingvoll og jobben som lærer og skolesjef.

Intervjuet skal no dokumenterast og det skal gjennom ei enkel redigering før det vert avgjort om det skal publiserast eller berre avleverast for framtidig forsking.

Videoen er inntil vidare sperra med passord. Spøsrsmål om passordet må rettast til Arnstein Rolland

Intervjuet skal no dokumenterast, slik at innhaldet blir tilnærma søkbart. Det vil vera til stor hjelp dersom nokon kan hjelpa til med det - sjå her om korleis det kan gjerast.

Straks det er ferdig dokumentert, vil det også bli lasta opp til Minner.no/Tema/Memoarer

Invitasjon til dugnad:

Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet.

Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste

eller ein serie kortsetningar som gir eit oversyn over kva samtalen handlar om, omlag minutt for minutt.

Ta kontakt med Tingvoll Museum eller bjorn.enes@memoar.no viss du kan tenkja deg å hjelpa til med dette,

Då får du eventuelt passord til videoen.

Du kan bruka papir og blyant, skriv stikkorda - og send dei til Bjørn.

Det aller beste er om du også skriv kor mange minutt og sekund frå start som kvart tema blir omtalt.

Sjå f.eks. her for å sjå korleis me brukar å gjere det.