Olav Rolland

Olav Rolland ble intervjua av Arnstein Rolland og Efraim Kanestrøm, tilstades under intervjuet var også Gerd Rolland. Intervjuet handla om oppvekst i Tingvoll Kommune før, under og etter andre verdenskrigkrig. Livet rundt Tingvoll Ullvarefabrikk. Problematikken med klasseskillet mellom Innate(Sør for Sortdalselva, Gårdbrukere og kommuneansatte) og Utate(Nord for Sortdalselva, industrisamfunnet). Erfaringer som mobbeoffer.

Intervjuet skal no dokumenterast, slik at innhaldet blir tilnærma søkbart. Det vil vera til stor hjelp dersom nokon kan hjelpa til med det - sjå her om korleis det kan gjerast.

Straks det er ferdig dokumentert, vil det også bli lasta opp til Minner.no/Tema/Memoarer

Invitasjon til dugnad:

Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet.

Memoar brukar å gjera det ved å laga ei stikkordsliste

eller ein serie kortsetningar som gir eit oversyn over kva samtalen handlar om, omlag minutt for minutt.

Ta kontakt med Tingvoll Museum eller bjorn.enes@memoar.no viss du kan tenkja deg å hjelpa til med dette,

Då får du eventuelt passord til videoen.

Du kan bruka papir og blyant, skriv stikkorda - og send dei til Bjørn.

Det aller beste er om du også skriv kor mange minutt og sekund frå start som kvart tema blir omtalt.

Sjå f.eks. her for å sjå korleis me brukar å gjere det.