tørrfisk - Stokkfisk 

Munnleg tørrfiskhistorie - ein prosjektidé?

Det pågår eit omfattande arbeid for å få alle tradisjonane rundt produksjon, frakt, omsetjing. tillaging og eting av tørrfisk i alle sine variasjonar, inn UNESCO si liste over immateriell verdsarv. Samiske og norske  organissjonar samarbeider med organisasjonar i Tyskland, Italia og Nigeria. I innspurten av nominasjonsprosessen snakkar nå initiativtakarane og Memoar om også å samle  munnleg historie og levd liv med tørrfisk.

Om bakgrunnen for nominasjonsarbeidet  om tørrfisktradisjonene som en Unesco  immateriell kulturarv for menneskeheten

En oppsummering av de mange kulturelle og kulinariske tørrfisk

tiltak med vekt på Bergen og Slow food over en 25 årsperiode

Ideen om tørrfisk tradisjonene som immateriell verdensarv har vokst fram hos mange aktører

etter deltaking i flere tidligere matkulturprosjekter, tørrfiskfestivaler, konferanser, seminarer

og tørrfisk promotering i inn og utland.

Bergen har fortsatt et spesielt historisk kulturelt ansvar for tørrfisken den dag i dag, om ikke

lengre for eksport så for historien og tilknyttede tradisjoner relatert til markeder og matkultur.

Revitaliseringen av de kulturelle tørrfisk tradisjonene startet opp med det nasjonale Program

for Norsk Tradisjonsfisk, finansiert av Kommunaldepartementet i perioden 1998-2006.

Dette var et samarbeidsprosjekt omkring matkulturen på fiskerisektoren, som involverte lokale myndigheter, fylkeskommuner, kulturinstitusjoner og næringsaktører over hele kyst Norge. Grunntanken for programmet var at i «dei gamle tradisjonsprodukta våre ligg eit potensiale for verdiskaping både for fiskeri og for reiseliv. Tradisjonene gjev produkta ei ramme, kvalitet og ein meirverdi fordi ein med Norsk Tradisjonsfisk også får med den gode historia, noko som gjev ei større oppleving av maten og måltidet».

Programmet fokuserte på innovasjon og nyskaping omkring matkulturen på fiskerisektoren, nettverksbygging, produktutvikling og kvalitetsmerking av kystfisk og innlandsfisk. Matkulturen ble dokumentert og ideene om tradisjonsfisk ble introdusert for alt fra barnehager, skoleverk, til kystkulturtreff, næringsaktører, reiseliv og restauranter.


Lofotskrei AS på Ballstad og Norrøna Tradisjonsfisk på Værøy var viktige produsenter av tørrfisk og aktive medlemsbedrifter i Norsk Tradisjonsfisk.

Priser og hedersnominasjoner. Norsk Tradisjonsfisk fikk Forbundet Kysten sin pris for beste håndverker ved det nasjonale Kyststevnet i Bud i 2001, for arbeidet med revitalisering av tradisjonsfisk historie og kystkulturens mattradisjoner.

Faglærer ved Sandsli vid. Skole fikk Kongens fortjenestemedalje for innarbeiding av tørrfisk historie, kulinarisk bruk av tradisjonsfisk i undervisning, og for sin deltaking med elever ved matmesser og folkeopplysning ved festivaler.

Internasjonale prosjekter og samarbeidsprosjekter. Norsk Tradisjonsfisk ble også et av hovedprosjekta under det Europeiske Kulturby Bergen programmet i år 2000.

Norsk Tradisjonsfisk aktiviserte et fylkeskommunalt administrert og NORA finansiert samarbeidsprosjekt kalt Nordatlantisk Tradisjonsfisk sammen med partnere fra Grønland, Island og Færøyane. Deretter fulgte et EU Interreg IIC prosjekt North Sea Tradfish med partnerregioner fra England og Tyskland. Tørrfisk og kultur tradisjonene var en integrert del i alle disse store internasjonale prosjektene.

Utvikling av Slow Food samarbeid. Program for norsk tradisjonsfisk endte etter hvert opp med et tettere samarbeid med Slow Food International, bl.a. ved Slow Fish messen i Genova og ved Terra Madre i Torino i Italia. Norsk Tradisjonsfisk innledet et godt samarbeid med Genova by og med Liguria regionen, som medførte deres deltakelse på Tørrfiskfestivaler bl.a. i Bergen. Tørrfisk fikk en fornyet oppmerksomhet i begge land, og ble tatt mer i bruk i skoleverk, ved restauranter og hos et matinteressert publikum.

Slow Food Bergen ble etablert som frivillig medlemsforening 31. januar 2005, noe som utløste en voksende trend med mange nye Slow Food lokalforeninger rundt i landet.

Slow Food har som mål å gjenreise respekten for god ren og rettferdig mat, fremme kunnskap om matkultur og arbeide for biologisk mangfold.

Den første internasjonale Tørrfisk festival. I 2005 ble den første Internasjonale Tørrfisk festival i regi av Norsk Tradisjonsfisk gjennomført i Bergen i samarbeid Slow Food, Bergen Kommune, Hordaland fylkeskommune, Genova by og Liguria regionen samt med kommuner fra Lofoten og Finnmark. Tørrfisk bedriftene fra Lofoten holdt kurs om tørrfisk kvaliteter for kokker og fiskebutikker. Genova stilte opp med kunstutstilling, turistinformasjon, musikere og med kokker som holdt matkurs om sine tørrfisk retter og serverte tørrfisk tastebits på festival standen. I fint vær ble Tørrfisk festivalen en stor suksess.

Internasjonal Tørrfiskfestival i Bergen - Aperitif.no
 Foto: fra Bryggen i Bergen under den Internasjonale Tørrfiskfestival i 2005

Slow fish Genova 2005 – En tidlig tørrfisk promotering i Italia

Program for Norsk Tradisjonsfisk, Slow food Bergen og Hordaland fylkeskommune v/Fitjar videregående skole ble med på den første store Slow fish messa i Genova. Vi organiserte en egen «Norway Isle», dvs. utstillingsområde og restaurant, hvor tørrfisk var på menyen med en arena for promotering av tørrfisk og annen tradisjonsfisk. Den kjente etnolog og matekspert Astri Riddervold presenterte den historiske viking pizza laget av byggmel og med tørrfisk som hoved ingrediens. Det ble lagt til rette for diverse møter mellom handelskammer og representanter for tørrfiskbedrifter fra Lofoten, og med reiselivsnæringa fra Norge samt det norske eksportmiljøet i Milano.

Den siste tørrfisk festival i Bergen. I 2007 ble Genova og Liguria med på den siste dedikerte Tørrfisk festival i Bergen. Festivalen ble deretter innlemmet med Bergen Matfestival, og med mindre deltaking fra Lofoten kommunene og Finnmark, så forsvant dessverre mye av entusiasmen for regionalt samarbeid omkring tørrfisk festivaler, selv om Hordaland fylkeskommune deltok i Tørrfiskfestivalen i Bodø i 2006. Nå starter Bergen Matfestival | Finansavisen

Et forsøk på revitalisering av tørrfisk festivalsamarbeid ble skapt gjennom en bestilt felles utredning/forskningsprosjekt. I jan. 2009 ble det avlevert en studie om organisering av mulig Tørrfisk festival samarbeid mellom landsdelane, utført ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bodø. Rapporten var positiv til et felles festivalsamarbeide mellom Nordland og Bergen, og konklusjonen var at man burde vurdere å opprette en festivalstiftelse, i første omgang som et prøveprosjekt over 3 år.


Foto: Astri Riddervold forklarer Presidenten i Slow Food, Carlo Petrini om viking pizza med tørrfisk Fylkesordfører Hordaland, Torill Selsvold Nyborg i bakgrunnen 

Les heile artikkelen her: 

Om bakgrunnen for nominasjonsarbeidet for tørrfisk tradisjonene (1) (2).pdf