Ingebrigt Hesjedal

Ingebrigt Hesjedal (1921) er frå Dale og fortel om motstandsarbeidet i Bergsdalen og Hamlagrøområdet. Han opplevde 9.april i Bergen, og vende attende til bygda. Her vart han tilsett på Forsyningskontoret, og fortel om rasjonering og matmangel på Dale, som ikkje hadde særleg jordbruksland. Første tida var det nok mat, men etter kvart svolt mange, og fleire døde nok av matmangel.Fortel om skule og kyrkje, friviljuge organisasjonar som fekk stor oppslutnad. Bruk av illegale radioapparat, og gislar som vart utpeika av Abwehr på Voss.

Kom gradvis med i heimefronten.

00:00 Synneva Hesjedal les opp informasjon om motstandsrørsla i Bergsdalen

10:29 Ingebrigt Hesjedal fortel om oppvekst

11:20 Levevilkåra på Dale før krigen, mange kommunistar

12:25 Quisling og andre politikarar i mellomkrigstida

13.20 9.april

14:20 Terbovens tale

14:40 Jobbliv, forsyningskontoret

16:00 Rasjonering og folks reaksjonar, matvaresituasjonen

17:47 To store industribedrifter, men lite jordbruksland, fisket vart berginga

18:38 Suppekjøkken vart oppretta, men mange svolt, bytehandel klede mot mat

21:00 Svartebørs, eldre bukka under pga matmangel

21:45 Vanskar med å skaffa råvarer? Erstatningsvarer, innskrenkingar i produksjonen

22:50 Arbeid på tyske anlegg

23:05 Frivillige organisasjonar var sterkt aktive, korleis såg tyskarane på dette?

23:38 Nazistar i bygda, tyske soldatar

23:24 Radioapparat i bruk

26:30 Ungdommen, danseforbod, propagandafilmar

27:15 Skulen, undervisninga gjekk stort sett som vanleg, svenskesuppa, lærarar arrestert

28:25 Kyrkja og prestane

29:10 Gislar vart utpeika av Abwehr på Voss

29:53 Ansvarleg for å oppretta depot for heimefronten

32:15 Frigjeringsdagane, London Radio

35:20 7.juni

35:55 Rettsoppgjeret

Opptak 28.8.98 Intervjuar Jan Eidi