Møhlenpris

"Stubbrekka" om "Leken":

Til jubileumsarrangementet 5. september 2021, satte Saiejaha Sujanthan saman ei rekke korte utdrag frå Memoarintervju om levd liv på Møhlenpris.

Dette er eitt eksempel på korleis munnleg historie kan brukast i formidling.

Slike stubbrekker er enkle å lage, når det fyrst er samla eit lite "bibliotek" av godt dokumentert munnleg historie. Sportsklubben Djerv og Sydneshalvøyens Kulturhistoriske Lag har arbeidd saman med Memoar med å samle munnleg kjeldemateriale gjennom mange år.

Publiserte intervjuopptak frå Møhlenpris:

Direkte sending torsdag 4. juni 2020:

Historietorget på Møhlenpris har arbeid mykje og lenge med å samla og tilgjengeleggjera munnleg kulturarv på Møhlenpris, Sydnes og Nøstet.

I ei direkte sending frå Studio Memoar torsdag 4. juni kl. 17, vil dei fortelja om dette arbeidet.

Sendinga vil ha form av eit "talkshow" i serien "Bydelene forteller" frå Amatørkulturrådet i Bergen.