Mohlenpris

Memoar, Historietorget, Sportsklubben Djerv og Møhlenpris Oppveksttun har arbeidd saman sidan 2016 for å samle og dele munnleg historie frå bydelen. Våren 2020 har partnarskapet eit spennande samarbeidsprosjekt fram mot skulen si sommaravslutting. Koronapandemien resulterte i at dette prosjektet møtte utsetjast til hausten 2020..

Direkte sending torsdag 4. juni:

Historietorget på Møhlenpris har arbeid mykje og lenge med å samla og tilgjengeleggjera munnleg kulturarv på Møhlenpris, Sydnes og Nøstet.

I ei direkte sending frå Studio Memoar torsdag 4. juni kl. 17, vil dei fortelja om dette arbeidet.

Sendinga vil ha form av eit "talkshow" i serien "Bydelene forteller" frå Amatørkulturrådet i Bergen.