BKH

Intervjuopptak 27. mai 2021

Opptaket med BKH blei gjort under eit samarbeidsarrangemnt mellom Haram kulturhistoriske lag og Memoar. Intervjuet er dlet i to på grunn av lengda, og er ferdig til publisering dersom forteljaren ynskjer det.

Dokumentasjonsdugnad:

For at eit intervjuopptak skal bli bevaringsverdig, må det dokumenterast.

Ein god innhaldslogg er fyrste og mest arbeidskrevjande oppgåve. Det er ein tabell med tidskoder (minutt og sekund frå start) og stikkord for innhaldet. Lag ein kopi av dette loggeskjemaet

Når loggen er ferdig, er det relativt fort å skrive eit tekstsamandrag.

Dersom loggen også kan supplerast med ei meir generell emneordliste.

Ei ferdig og avleveringsklar personmappe inneheld opptak, signert samtykkeerklæring, publiseringsfil, logg, tekstsamandrag og emneordliste.

Stubbar

Ein stubb er eit kort utdrag - noko som er særskilt godt sagt, særskilt interessant eller på andre måtar eit "gullkorn" som eignar seg for publisering.