Kristiansand

Publiseringsdato: 23.okt.2019 15:13:02

Gjennomført kurs på Møvik Ungdomsskule mandag 6. januar. Samarbeid mellom Vest-Agdermuseet, Møvik Ungdomsskule og Memoar. Kurset er berre for Møvik Ungdomsskule.

  

25/10: Avtalt dagskurs (halvdagskurs) Møvik Ungdomsskule mandag 6. januar 2020 

Vest-Agdermuseet ynskjer også eit halvdagskurs med ca seks deltakarar i VAM's prosjekt  "Keep it quiet", helst i februar. Dette er ikkje avklart. 

Historikk: 

23/10: Svar - Memoar foreslår å samordna kurs VestAgdermuseet med Åseral  Sogelag og kurs i Minne. Det kan gjerast eit instiruksjonskurs på¨Møvig Ungdomsskule uavhengig av datoar for eit eller to kurs i Åseral/VestAgderMuseet. . Avventar datoforslag .  

22/10:  Spørsmål frå Vest-Agder-museet, som har et prosjekt som heter «Ungdom møter Møvig». Det skal munne ut i ei utstilling på Kristiansand kanonmuseum med materiale laget av elever fra Møvig skole. «Utstillinga»  skal være i Kasematten på kanonmuseet, og består delvis av videosnutter som elevene lager i samarbeid med museet. Den andre delen  er lydinstallasjoner med intervjuer elevene skal gjøre med eldre slektninger og andre om hvilket forhold de har til krigen og kulturminnene knyttet til krigen, spesielt Møvig fort. Intervjudelen av det starter umiddelbart etter jul.

 

Det kunne vært fint om elevene (9. trinn) ble inspirert og fikk litt veiledning i hvordan de skal intervjue og snakke med folk. Kunne dette prosjektet komme inn under tilbudet du nevner under, slik at du kunne ta et lite kurs på skolen og gi inspirasjon og veiledning (en halv dag el.l.), gjerne i uke 2? Og i samme slengen dere er nedover her, kunne dere kanskje også ha kurs for Vest-Agder-museets ansatte, som nå skal begynne med intervjuer i forbindelse med et prosjekt om tyskerbarn og deres etterkommere?