Frivillig

2022: Kulturminnedagen Drivkraft

DRIVKRAFT: Kulturminnedagene 2022 handla om frivillighet. Vi har intervjua medlemmer i ungdomsgruppa til Somalisk kvinneforening Vestland og engasjerte i frivilligsentralen, sanitetsforeninga og skole på Møhlenpris i Bergen. Den 11. september møttes dei til forteljarpanel på Vitalitetssenteret på Møhlenpris. Intervjuene er gjort i samarbeid med Sydneshalvøyens Kulturhistoriske lag (SKL). Sjå heile opptaket frå forteljarpanelet nederst på sida

Arrangementet

Eit forteljarpanel er eit publikums-arrangement der forteljarar deler si personlege historie om ulike tema.  I Før arrangementet er deltakarane intervjua om temaet.  

DEt STORE VI

Ideen med Det store vi-nettverket er at den moderne bergenseren skal “oppdage seg sjølv” gjennom å samle inn og dele munnlege historier frå sin organisasjon og/eller miljø. 

meir om Skl

Sydneshalvøyens kulturhistoriske lag (SKL) i Bergen. Formålet til foreninga er å samle inn, ta vare på og formidle lokal idretts-, kultur- og migrasjonshistorie.