bergen Memoar 

Bergen Memoar er eit lokallag for Bergen og Vestland fylke. Laget vart etablert den 24. februar 2023, og registrert i Frivilligregisteret den 8. mars samme år. Organisasjonsnummeret er 930 975 885

Nettsida til Bergen Memoar er www.memoar.no/bergen

Leiar frå start er Sebastian Kvamsdal Kaasa