Olaf Lindvig

Publiseringsdato: 29.sep.2019 08:04:37

Olaf Lindvig meldte seg inn i NS ved årsskiftet 40-41. Vart Jonas Lies adjutantOppropet om verving til Den norske legion vart støtta av mange offiserar. Lindvik meldte seg til teneste saman med mange frå befalsskolen. Leia ein avdeliing  på 80 mann som reiste frå Gulskogen til Legionen i Fallingbostel. Legionen telte 1200 mann, 3 geværkompani og 1 mitraljøsekompani. Opprinnelig tenkt sett inn i Finland. I staden for vart det fronten ved Leningrad. Lindvik fortel levande om den strabasiøse reisa til Leningradfronten i sterk kulde, via Stettin, Luga, Pusjkin til skyttargravene 28. februar 1942

Mer om stillingskrigens kvardag, Forflytting til Urisk. Sjef for 2.kompani.

Mineskadd 18.mai 42. Via fleire lasarett til Aker sjukehus. På nytt adjutant for Jonas Lie, fulgte han til legionens dimittering i Riga, køyrte i Himmlers bil: "Lie und Lindvik in mein Wagen herein"!. Deretter til Regiment Norge. Til Sennheim, panserskyteskole og kompaniførerskole i Paris. 1.bataljon hadde tre norske kompanisjefar. Til Kroatia i øvingsleir, deretter Oranienbaum vest for Leningrad. I det russiske storangrepet ved Oranienburg vart det store tyske tap. Han gir ei bedømming av dei norske frivillige. Inntrykk av Jonas Lie og Himmler. Himmler beundra Norge.

Lindvig mottar medalje av politiminister Jonas Lie

Artiklar om Olaf T Lindvig

Wikipedia

Angrer ingen ting (nrk)

På gjengrodde stier (sno)

Den norske Legion