Mahjub Idris

Mahjub Idris - Mat og meg - Memoar

Les mer

Mahjub Idris er født i Aqurdat Eritrea, han er far til to barn. Mahjub er 43 år gammel. Han kom til Norge i 2009 og han bor i Fetsund. Han kom fra bonde familie og han bodde i bygda. Mat i bygda er viktig for mennesker og dr. Grøt (Asida) var for han og familien og de spiste det hverdag. I Norge han fant ikke maten som han sspiste i hjemmeland, og han har minner, og det heter Birka. Tradisjonell kaffe er viktig for Mahjub, kaffen har spesial måte å lage det på. Han drikker kaffe hverdag, og drikker det når han er i dårlig humør, og der han kom ifra er det kvinner som lager mat og kaff

Intervjulogg

00:10- 01:42 Mahjub forteller om seg selv

01:40 - 02:28 Mahjub forteller om hvor viktig mat er for han og andre i byggda

02:50 - 04:52 Han forteller om først mat han lagde når han bodde i bygdda og mora hans

04:58 - 06:02 Han forteller om favorit maten han grøt og brød

06:15 - 07:58 Han forteller at har mange minner om mat som har spiste i gård

08:40- 10:50 Han forteller at han har forskjellig måter å skape kontakt med mat

11:00 - 12:58 Mahjub forteller at han liker mat også regler hjemme at de må spise sammen

13:24 - 17:24 Han Forteller at damne som arve mat laging i bygdda han mennene er ikke intersert

17:36 - 2038 Han forteller at det skjedd endring men ikke mye fortset han spiser mat som han spiset i hjemmelande.

20:55 - 20:19 Hun forteller at caffe som endre humør han men må vare tradisjon cafe

22:38 - 28:40 Han forteller at caffe er veldig også han forteller hvordan man kan lage det

28:50 - 30:00 Han forteller om at han må endre maten som spiser nå.