Åsmøtet 2024

Innkalling 

ekstraordinært årsmøte i Memoar 

tirsdag 2. April kl 19 

Møtet blir gjennomført som videokonferanse. 

Alle medlemmer med registrert epostadresse får link til møtet på epost. Har du ikkje fått linken? Skriv til post@memoar.no 


Dagsorden: 

Møtet opnar tirsdag 2/4 kl 19 

Rapportar og melding er lagt ut på denne nettsida 

Årsmøtet i Bergen Memoar 2024 ber det nye hovudstyret om å starte ein prosess for å revidere vedtektene, og legge fram forslag til oppdatering på årsmøtet i 2025. 


Forslag til årsplan er lagt ut på denne nettsida. Forslag til  årsbudsjett er også lagt ut på denne nettsida. Essensen av begge er å halde fram som tidlegare år. 


AvsluttingSak 2 - Årsmelding og årsrapportar:

Rapport om styret i perioden

Informasjon om styret 2023.pdf

Rapport om arbeidet i Oslo

2023-12-31-ÅrsrapportOslo.pdf

Rapport om arbeidet i Bergen:

2023-12-31-MemoarBergten-Årsmelding2023.pdf

Sak 3: Rekneskap, revisjonsberetning og takk til det avtroppande styret:

Off. rekneskap 2023:

Memoar - Offentlig regnskap 2023.pdf

Revisjonsberetning:

Memoar - revisjonsberetning 2023.pdf

Uttale frå leiinga:

Memoar - Uttalelse fra ledelsen 2023.pdf

Sak 4 - Arbeidsplan og budsjett for 2024:

Årsplan 

Forslag til årsplan 2024.pdf

Årsbudsjett 

Forslag-Årsbudsjett2024-Memoar.pdf

Takkebrev

Brev til gamle og nye styremedlemmer.pdf

Ordinært Årsmøtet i Memoar ble gjennomført fredag 8. mars 2024

kl. 15:30, umiddelbart etter avslutting av Memoarkonferansen 2024.

Møtested var Auditoriet i Bergen Off. Bibliotek,

Foreløpig referat (blir lagt fram for godkjenning på ekstraordinært årsmøte innen 5/4):


Til stede: 20 medlemmer, inkludert 3 styremedlemmer.


Åpning og konstituering

Styremedlem Bjørn Enes åpnet årsmøtet og orienterte om at styreleder hadde meldt  sykdomsforfall. Forslag om at han kunne velges til møteleder ble vedtatt uten kommentarer.


Årsmøtet var lovlig innkalt med saksliste i henhold til vedtektene. Det sittende styret hadde ikke lagt fram årsmelding, innstilling til innkomne forslag, arbeidsplan eller budsjett. Signert årsregnskap kom kl 14:18, dvs omtrent en time før årsmøtet startet.

Valgnemnda hadde lagt fram innstilling til nytt styre. Det ble mottatt 6. mars og kunngjort på nettsiden til Memoar.

Valnemndas forslag:

Innstilling valkomiteen Memoar 2024_signert.pdf

Møteleder foreslo følgende:

Enstemmig vedtak: Valg gjennomføres på dette årsmøtet. Det nye styret skal gjennomføre ekstraordinært årsmøte innen fire uker.


Valg

Valgnemnda besto av tre medlemmer:


Følgende hadde sagt nei til gjenvalg: 

Styreleder:

Anne Marie Kollhus, Nesbyen

Styremedlemmer:

Cristin Kristoffersen, Oslo

Tone Moseid, Tønsberg

Malin Thor Tureby, Malmø

Efraim Kanestrøm, Bergen


Valgnemndens innstilling til vedtak:

Bjørn Enes, Bergen (gjenvalg)

Sveinung Giske, Haram (foreslått av Haram Kulturhistoriske Lag, organisasjonsmedlem i Memoar)

Sebastian Kvamsdal Kaasa (foreslått av lokallaget Memoar)

Lisa Amalie Elle, Askøy (foreslått av valgnemnden)

Lisa Amalie Elle ble som ny nærmere presentert av møteleder gjennom et kort intervju.


Møteleder fremmet selv et forslag til valg: Cathrine Hasselberg, Oslo. Begrunnelsen var at Memoar bør ha et styremedlem i Oslo.

Cathrine Hasselberg opplyste at valgnemnden hadde spurt henne. Hun hadde takket nei på grunn av stort arbeidspress i prosjektet Oslove. Betenkningstid ble foreslått.


Enstemmig vedtak: Valgnemndas innstilling ble vedtatt med følgende tillegg: Det ekstraordinære årsmøtet kan vedta å supplere styret med ett medlem.


Ifølge vedtektene skal årsmøtet bestemme hvem som skal være styreleder og daglig leder.

Enstemmig vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet velger styreleder og daglig leder.


Årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett, innkomne forslag:

Det nye styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte innen fredag 5. april med denne

sakslisten:

1. Årsmelding for 2023

2. Årsregnskap for 2023

3. Arbeidsplan og budsjett for 2024

4. Innkomne forslag

5. Eventuell supplering av styret med ett medlem

6. Velge styreleder og daglig leder


Årsmøtet ble hevet kl 15.45.


Bergen, 12. mars 2024


Ada Freng

referent