Årsmeldingar

MEMOAR årsmelding for 2022 m:regnskap og kommentarer.pdf

Årsmelding 2022 ligg i regnskap. Rettingar ligg til slutt i dokumentet. 

15-07-02-Stiftingsprotokoll-Memoar-15-07-02.pdf

Stiftingsprotokoll