Mitt GUdshus

Senter for tro og livvssynssamfunn i Bergen (STLB)


Memoar og STLB vil samarbeide om å samle inn historier frå enkeltpersonar i dei ulike trus- og livssyns samfunna i Bergen. STLB vil forsøke å rekruttere ungdommer/vaksne medlems-org. til å utføre intervjua og Memoar vil kurse alle deltakarane i munnleg historie- intervju. Samt filme poetisk filming av forteljarane.

bergensere

Alle intervjuopptak bevarast i Memoar sitt arkiv, og vi håpar samtykke til å dele storparten av materialet inn historia om Bergen.

Om STLB

Organisasjonen i Bergen "arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse."

kurs

Memoar arrangerer kurs i munnleg historie og inviterer interesserte frå medlems-org i STLB til å delta, slik dei sjølv kan samle in historier frå sine miljø.

MANGFOLDSBYEN 2022

STLB og Memoar har saman mål om å dele ideen om prosjektet "Mitt gudshus" under Dialogmiddagen i november 2022 for alle medlemsorganinsasjonane. Mangfoldsbyen er ein festival i regi av STLB, der dei ulike trussamfunna får synleggjort sine miljø og tru. Vi gler oss!