Nichola G. Stephen

Filantrop, student og dansar

NIchola G. Stephen - Det store vi - Memoar
Intervjua av Mariela Drejer Norheim. Dato 11.08.2021. Nichola er svært engasjert i dans der eit av måla er å utvikle dansekurs for døve.

les meir

Nichola flykta frå Sri Lanka med mor og systera si som 5-åring. Ho fortel om fleire gode minner frå opphaldet på asylmottaket på Breistein og i Bergen i ettertid. Nichola er ein samfunnsengasjert student og dansar og oppteken av å medverke i samfunnet og å vere ein god rollemodell for sine danseelevar. Ho har fleire tankar om korleis fleire kan bidra til positive relasjonar trass i ulik kulturell bakgrunn og preferansar.

INTERVJULOGG

00:01 Presentasjon (dato, namn, stad)

00:18 Nichola presenterer seg sjølv.

00:48 Då dei kom til Norge budde dei først på asylmottak på Breistein. Der gjekk ho i barnehage.

01:06 Tiden på mottaket på Breistein.

01:40 Dei som jobba i barnehagen dreiv mykje med musikk og tok med NIchola og vennninne på konserter og lot dei opptre på scena sammen med bandet.

01:52 Dei dansa tamilsk dans til norsk musikk

02:08 Det var fleire fra Sri Lanka på asylmottaket. Dei vart derfor presentert for begge kulturer samtidig.

02:34 Nichola fekk kjennskap til både det tamilske miljøet og samtidig som dei deltok i det norske.

02.53 Nichola tykkjer det er med fleire kulturer samtidig for ho lærte tidleg at det finnes ulike folk og at slik er verden satt sammen

03:19 Ho trengte ikkje lære å gå igjennom prosessen med på godta ein ny kultur, for dei var der begge frå starten.

03:36 Nichola veit ikkje korleis dette er for dei som kjem på mottak i dag. Det som blir nevnt i media no i dag.

03:45 Når ho tenker tilbake har ho berre gode minner. Ho syns dei vart svært godt teke vare på.

03:56 Dette var i år 2000 når Nichola var 5 år.

04:19 Storesøstrene til Nichola drev med dans. Ho prøvde å vere som dei. Men det var mora som lærte dei alle å danse med ulike tamilske barnesanger

04:48 Dei lærte koreografi av ho og fekk framføre dette på 17.mai og på skulen dei gjekk på.

05:15 Mora til Nichole var opptatt av at døtrene skulle lære nye ting og opptatt av at dei skulle kunne uttrykke seg. Tørre å gjøre dette og å ha det gøy. Nichola trur mora såg at døtrene likte å danse og engasjerte seg i dei. Dansen har siden da alltid vert ein del av Nichola.

05:45 Nichola husker lite fra tida før tida i bhg. Dansen og øvingen var det eldste minnet ho har.

06:17 Ho blei del av ei lita dansegruppe på tida som opptrådde saman.

06:30 Vennene var andre tamilere både eldre og yngre. Dei gjekk på samme skule og budde nær kvarandre.

06:50 Nichola gjekk på Haukås skule.

07:01 Nichola husker første skuledag. Ho hadde gått tre mnd på Nygård Skole først.

07:12 Elevene stod opp stilt to og to og ho la merke til at det var ein gut i klassen som heite Nikolai. Det syns ho var veødig fasinerande sidan ho heitte Nichola.

07:22 Ho husker sin første lærer som ho syns var heilt fantastisk. Ho har mange gode minner på grunn av den læraren. Ho husker ikkje at ho var redd men at ho var spent. Ho hadde det veldig kjekt og følte seg godt tatt i mot.

07:30 Nichola seier ho har aldri hatt frykt for å ikkje vli akseptert eller bli sett på som anerledes.

08:00 Når ho ser tilbake på dette og har tenkt over korleis ho hadde det på den tida. Nichola har vert klar over at det finnast skjult rasisme, og fordi beskjente har fortalt historier om sine opplevelser. Ho har ikkje sjølv opplevd dette på kroppen.

08:31 Vennene sine historier har fått NIchola til å sette ekstra stor pris på kor heldig ho sjølv har vert med dei ho hadde rundt seg.

08:40 Nichola tenker at om hun hadde hatt slke opplevelser når ho kom til Norge hadde det vert en veldig kjip start.

08:53 Nichola jobber med barn og følgjer godt med siden fleire av dei har fleirkulturell bakgrunn.

09:08 Ho meiner det er viktig for absolutt alle å forstå kor fint det er med mangfald.

09:26 Kva mangfald kan tilføre og bidra med i samfunnet. At ein skal "heie på ulikskapen"

10:23 Nichola om nyheiter, mobbing og unge som tar sitt liv.

10:50 Born plukker opp og lærer av dei vaksne. Slik at dei vaksne må ta ansvar.

11:30 Nygård skule og taxisjåføren dei hadde til skulen.

12:20 Nichola driver med dans i BISAC. Startet med eigen undervisning.

13:26 Fekk begynne som lærer for Bergen Vest for hovudsak etnisk norske barn. Om egne forventninger og tanker rundt dette. korleis dette vart mottatt.

16:23 Nichola har nå startet egen dansegruppe, namn oppkalt etter bestemor.

17:03 Familen er spredt rundt i verden, men hun føler de er veldig nær hverandre likevel.

18:45 De flyttet åleine og far kom til Norge først etter 18 år.

(pause)

19:14 Det tok 18-19 år men det var strengt med familiegjenforening. Om far.

21:26 Studerer bio-informatikk og tolking. Ho kombinerer dans og teiknspråk. Fotel om kvifor det ble slik. Drøm om å starte dans for døve. Dans bør være tilgjengelig for alle.

25:26 Nichola forklarer korleis dans er for døve. Vibrasjoner.

26:34 Egne erfaringer om dans uten musikk og korleis det har "hjelpt" ho i livet og korleis det å danse uten musikk gir meining.

27:38 Nichola har budd heime heile livet, men no har ho og kjærasten flytta saman.

28:13 Nichola ser på seg sjølv som både tamiler og bergenser. "ein tamilsk bergenser"

29:17 Ho meiner sjølv at folk har møtt ho på ein god måte i Bergen. Ho meiner alle burde tenkje slik - at det må gå fint å kombinere ulike ting og at alle ikkje treng å gjere det same.

pause

30:46 Nichola meiner sjølv ho ikkje har måtta ta stilling til det å ha ein bestemt (norsk eller tamilsk) identitet. På skulen tenkte ho ikkje spesielt over det.

31:16 Samtale om lukt når ho var på barneskulen.

33:52 Mora var strengare enn dei andre borna sine, syns ho på den tida. Då dei overnatter hjå kvarandre.

35:09 Andre ho kjenner med negative erfaringer. Folk som har opplevd å bli unngått/satt på siden pga at de ikkje var etnisk norsk.

36:01 Identitetskrise for barn i dag.

38:00 Det er viktig å formidle at ulikskap er bra og at dette er formidlet i ein tidleg fase " i starten av livet"

39:05 Ho tar dette inn i danseundervisninga. Å vere stolt over kven dei er.

40:38 Sosiale medier burde hatt aldersgrense. Ho meiner ein bør ikkje bruke noko som ein ikkje er "utviklet nok" til å håndtere.

42:03 Sosiale dansekvelder for sine danseelever med fokus på det sosiale.

43:28 Til dømes: alle i en gjeng er invitert bortsett fra ein/ei. Her meiner ho foreldre har ei viktig rolle.

45:50 Kva ho vil lære sine elevar.

47:09 Dans skal være for alle.

49:26 Ho vil at alle lærer alt, både det som er typisk guttetrinn og jentetrinn.

52:44 Nichola ønskjer å bidra endå meir i samfunnet, ikkje berre dans. Til dømes SOS-barne byer.

55:23 Det burde vere mulig for alle å sette av litt tid til å hjelpe fordi vi blir så veldig fokusert på oss sjølv.

56:49 Ho meiner vi ikkje må gløyme at vi kan fortsette å hjelpe sjølv om ein er ferdig med skole osv.

58:08 Om korleis russen kan vere rollemodeller for dei yngre.

01.00.20 Ho vil at semesteravgifta på danseskulen skal gå til hjelpeorganisasjoner.

01:02:21 Mora er grunnen til at ho er opptatt av å gjere noko for andre.

01:04:37 Et eldre ektpar og naboar som var svært imøtekommande med hennar familie.

01:05:40 Kåre på asylmottaket.

01:06:21 Eilert som ho husker godt frå asylmottaket. Han hjalp dei med å finne juletre og familien kom med julegåver.

01:07:32 Nichola syns ein må gi tilbake det ein har fått frå andre.

01:09:14 Om flyktningar i dag og politikk.

01.12.41 Ho nemner ei spesifikk sak " Mohammed-saka" som sjokkerte ho.

01:13.46 Nichola gjekk på tamilskole for å lære om kulturen og kva det har betydd

01:17:15 Det er ei gåve med to kulturer.

01:21:22 Bergen er det beste stedet å vokse opp.