Nichola G. Stephen

Filantrop, student og dansar

NIchola Gouthami Stephen - Det store vi - Memoar
Intervjua av Mariela Drejer Norheim. Dato 11.08.2021.

Nichola er svært engasjert i dans der eit av måla er å utvikle dansekurs for døve.

les meir

Nichola flykta frå Sri Lanka med mor og systera si som 5-åring. Ho fortel om gode minner frå opphaldet på asylmottaket på Breistein. Nichola er ein samfunnsengasjert student og dansar og oppteken av å medverke i samfunnet og å vere ein god rollemodell for sine danseelevar. Ho har fleire tankar om korleis fleire kan bidra til positive relasjonar trass i ulik kulturell bakgrunn og preferansar.

INTERVJULOGG

00:01 Presentasjon (dato, namn, stad)

00:18 Nichola presenterer seg sjølv.

00:48 Asylmottak på Breistein.

01:40 Barnehagen

01:52 Dansegleda

02:08 To kulturer

03:36 Nichola om mottak i dag

03:45 Ho syns dei vart svært godt teke vare på.(år 2000)

04:19 Storesøstrene og mora og dans

05:45 Nichola husker lite fra tida før tida i bhg.

06:17 Ho blei del av ei lita dansegruppe på tida som opptrådde saman.

06:30 Vennene gjekk på samme skule og budde nær kvarandre.

07:01 Første skuledag. Først tre månadar på Nygård Skole

07:22 Ho husker sin første lærer som ho syns var heilt fantastisk

08:00 Minner og positive erfaringar.

08:31 NIchola fortel om andre sine erfaingar med rasisme

08:53 Nichola jobber med barn og følgjer godt med siden fleire av dei har fleirkulturell bakgrunn.

09:08 Ho meiner det er viktig for absolutt alle å forstå kor fint det er med mangfald.

09:26 Kva mangfald kan tilføre og bidra med i samfunnet. At ein skal "heie på ulikskapen"

10:23 Nichola om nyheiter, mobbing og unge som tar sitt liv.

10:50 Born plukker opp og lærer av dei vaksne. Slik at dei vaksne må ta ansvar.

11:30 Nygård skule og taxisjåføren dei hadde til skulen.

12:20 Nichola driver med dans i BISAC. Startet med eigen undervisning.

13:26 Begynte som danselærar. Om egne forventninger og tankar kring dette.

16:23 Eigen dansegruppe, oppkalt etter bestemor.

17:03 Familen er spredt i verden, men hun føler de er veldig nær kvarandre likevel.

18:45 Famliegjenforeining etter 18 år.

pause

21:26 Dans bør være tilgjengelig for alle

25:26 Døvedans, Vibrasjoner.

26:34 Egne erfaringer om dans uten musikk.

27:38 Nyleg flytta saman med kjærasten

28:13 "Tamilsk bergenser"

pause

31:16 Kommentaren om lukt

33:52 Mora hennar var strengare enn dei andre foreldra

35:09 Andre ho kjenner med negative erfaringer.

36:01 Om dagens unge

38:00 Om ulikskap

39:05 Danseundervisninga

40:38 Sosiale medier

42:03 Fokus på det sosiale.

49:26 Gutter og jenter i hennar undervisning.

52:44 SOS-barnebyer - oppfordre til å hjelpe

58:08 Russen

01:02:21 Mora er grunnen til at ho er opptatt av å gjere noko for andre

01:04:37 Et eldre ektepar og naboar

01:05:40 Kåre på asylmottaket

01:06:21 Eilert som hjalp dei med å finne juletre

01:07:32 Nichola syns ein må gi tilbake det ein har fått av andre.

01:09:14 Om flyktningar i dag og politikk

01:13.46 Tamilskulen

01:17:15 Det er ei gåve med to kulturar

01:21:22 Bergen er det beste staden å vekse opp