Benedict Peter

Frivillig, politisk engasjert verdsborgar

Benedict Peter - Det store vi - Memoar

les meir

Benedict Peter er født og oppvaksen i Liberia. Han har òg budd på Elfenbeinskysten, men no 17 år i Noreg. Han er engasjert som forballdommar, leiar mannsgruppe for nye nordmenn og styrer folkedraktframvisninga i Bergen kvart år - for å nemne noko.

INTERVJULOGG

00.00 Kom som kvoteflytning fra Liberia. Budde i Elfenbenskysten før han kom sammen med to brødre. 17 år i Noreg. Utdannet i økonomi og før det hadde han fransk og engelsk overstetjing. Lettare å få jobb slik i Elfenbenskysten. Han kan fransk. Krig i Elfenbenskysten. Nokre frå Liberia deltok og det resulterte i at han og brødrene blei råka utan at dei støtta handlingane. Født i 1974. kring 29-30 år når han kom.

05:35 Når du er flyktining kan du bli oppfatta som om du ikkje kan noko frå før/du starter på nytt. Du har ein "bagasje". Ein må finne ut kven ein person er.

07:33 Norge: midnatsol og kaldt. Han visste meir om Sverige pga eit selskap som er etablert i Liberia. Han hadde tenkt på canada også, siden han snakka fransk.

09:08 Han var positiv til å komme til Norge. Han begynte å finne ut det han kunne om norsk-språk.

09:45 Benedict vaks opp ein stad der "alle var med" og å det å inkludere alle mennesker. Han har religiøst syn på livet og er opptatt av "nestekjærlighet"

10.42 tre søsken med same far men i alt 10 søsken. Han delte også bustad med andre born som var frå andre familier.

13.00 Forklarer bakgrunnen for namnet Liberia (mange slaver frå Amerika vart returnert) Bucannon er staden han vaks opp. (oppkalt etter James Bucannon som returnerte frigitte slaver) Han forklarer kvifor han heiter Peter til etternamn.

15:00 Han fortel om eit jern og gruve - selskap som er internasjonalt. Frå der hadde han høyrt om Sverige. Noko av råmaterialet kom til Laksevåg i Bergen.

15:45 Benedict var med å org. ein org. for liberiere i Norge med base i Bergen på frivillig basis. De hadde møte 26.juni på Liberia sin nasjonaldag. Dei arrangerte dette i 2007 m.a. Det var kring 1000 kvoteflyktninger fra Liberia. Dette var på Bergen intervnasjonale kultursenter.

18:30 dei har bytta på kvar dei har møtes frå år til år. Ulikt kor mange som forsatt kjem.

19:50 Han jobber for utviklingshemmede.

20:16 Dei fekk informasjon om Noreg i forkant og kom med fly til Oslo og fekk etter det beskjed om at dei skulle bli spredt til ulike stader i Noreg. Han tenkte dei var som slaver (ler)fordi dei kom samlet og vart sendt rundt om kring i landet.

introduksjonssenteret: Dei vart køyrt ut av Bergen først til Kvam kommue, fordi alt var ikkje klart til dei i Bergen. Dei fekk beskjed i februar at dei skulle til Norge, og dei kom i april. SLik at dei måtte vere på mottak først nokre dager. Hans syn det vart litt øde der, med få andre mennesker. Etterpå Nordheimsund. Det var betre syns han.

25:49 Dei kom når det var mye fri og helligdager, og derfor blei det lite tid til Norskopplæring. De måtte vente med nesten alt til høsten, derfor begynte han å lese norsk sjølv. Han leste boka "ny i Norge" på eigahand. Han er vand med å lære språk.

28:00 Han hadde si eiga bedrift i eifenbenskysten, og når han kom til Norge hadde han plutselig ingenting å gjere på. Det var som å starte på nytt.

I elfenbenskysten måtte dei lage sin eigen jobb -skape noko både han og hans to brør.

32:10 Dei fekk kome til Bergen i august og fekk flytte i eigen leilegheit og kom inn på Nygård skole.

34:00 På introduksjonssenteret hadde dei temadager. Der møtte han Røde Kors og deira flyktiningguide. Han fekk byrje å bygge seg eit nettverk.

35:21 Han fekk ein guide som tok han med på ulike aktiviteter. Spesielt at han fekk vere med på å trene vollyball. Han blei ein viktig spiller på laget. Dei hadde avslutninger o.l. Det var utfordrande med alle dei ulike dialektane og glømyde litt at han ikkje forsto alt. Han "smilte mykje for å late som om han var med"

41:35 Han var med å starte "språk-chat" for å få folk til å praktisere spåket meir munnleg. Dette gjer Røde Kors endå med Språk kafe, samme med Bergen Off.Bib. Det skulle vere enkelt og lavterskel

44:25 Etter dette var Benedict mykje frivillig hos Røde Kors m.fl. og fekk erfaringer og lærte meir.

45:50 Han vart del av ei mannsgruppe for innvandere. Han forklarer kvifor korleis han ville bidra i den. Det var viktig å se resurssene som mennene har med seg. Han jobber med det i Kirkens bymisjon no. Men han jobber òg på eit bufellesskap.

49:29 pause i intervjuet pga telefon som ringer.

49:40 Benedict er vand med å inkludere frå han var liten og trur mykje av hans interesse henger saman med det foreldra lærte han.

50:10 Elfenbenskysten. IDkortet ble tatt fra han og revet. Han kom fra jobb og så vart taxi stoppa og dei ville sjå IDkort og spurte om mykje og reiv det. Han følte hans eigen identiet vart kutta opp. Han tenkte mykje på det. Han ser på seg sjølv om ein global borger. "global citizen" Han vil at vi skal vere sammen på tvers av nasjonale grenser. Han er svært opptatt av intergerering på grunn av dette.

53:00 fortel om jobben på bufelleskapet og korleis det er.

56:05 Han jobber politisk og vil inn i Bystyret i Bergen.Han fortel om sitt politiske engasjement. Mange stemmer Ap,fordi dei forstår at det betyr arbeid men veit ikkje kva dei står for. Han sjølv meldte seg inn i Ap, men følte seg ikkje velkommen der. Han las alle partiprogr.og til slutt meldte han seg inn i SV.

01:00:43 Han er svært opptatt på fritiden med politikk og frivillig arbeid.

01:02:05 Han fortel om kona si og familien og korleis han møtte kona si og korleis han vart interessert.

1:03:35 Han sitter i styret i Vestlandinnvandereråd. Han jobber med Folkedraktframsyninga som frivillig i samarbeid med FN-sambandet. Bergen er ein mangfaldsby. Engasjere folk. få dei til å vere stolt av kven dei er. han vil ha alle med. Han jobber førbels åleine med dette.

01:10:15 Frivillighet det handler om prioritering av tid. Han er med noen timer og det gir han glede.

01:11:20 Benedict er òg fotballdommer. På den måten får han trent, det er sosialt og fint å møte andre.

01:13:56 Fortel om ein episode under ein kamp der han var fotballdommar og korleis han tenker si rolle som dommer.

01.16.01 Han har fått spørsmål om å trene eit jentelag/gruppe. Han ville hjelpe til. Det var jenter med innvanndrerbakgrunn. Han skal hjelpe de å kome i gang og har søkt penger for de.

01:18:07 Benedict bruker mest tid til aktiviteter og familien - han har valgt å ikkje bruke tid på å pleie venneskapsrelasjoner. Han vil bruke tida på mange ulike menneske.

01:20:07 korleis integeringspolitikken endrar seg. krav som var når han kom til Noreg i høve til dagens krav. Han tankar kring dette.

01:22:35 Det viktigaste med intergereinga er ikkje alle krava, men å sjå menneska som står i det med respekt. Spesielt med tanke på de som er analfabeter. Han påpeiker at mange av dei som kjem til Norge vert takksam for at dei får kome.

01:24:28 Om då han møtte kona si i 2005 på Nygård skole. Kona er muslim medan han er katolsk. Ho var frå Gambia. Han meiner har like verdier som binder dei saman. Han husker godt at det var derfor dei vart saman.