Bergen

Mangfaldsredaksjonen

Start i september 2022

Intervju frå bergen

Tilskot til historia om Bergen

Frivillig på Møhlenpris

Søndag 11. sept 2022

Levd liv på Nordnes

Eit døme på Memoar-samarbeid

Bibliotekstudio opnar att

Pandemien går mot slutten, og Bergen off. Bibliotek har opna alle aktivitetar. Dermed er også inbtervjustudio tilgjengeleg att. Lokalhistorisk avdeling er i mellomtida flytta opp i det tidlegare Noteromet, og dermed er tradisjonelt lokalhistorisk arbeid og munnleg historie knytta saman på naturleg vis. Memoar vil frå nå av vere til stadei lokalhistorisk avdeling kvar onsdag kl 13 - 14.

Sjå intervjuplanen vår - og kom gjerne med forslag om intervju!

Hausten 2020 inviterte kulturbyråd Katrine Nødtvedt til innspel om Bergen Kommunes plan for musé og frivillig kulturvern 2021-2030. Den førre tiårsplanen for arkiv, bibliotek og musé går ut ved årsskiftet, og blir erstatta av fleire nye. Memoar har utabeidd eit innpel til debatten – både i form videoen over og eit skriftleg innspe som du finn i Memoar.blog:

Fleire høyringssvar frå Memoar:

Saman med mange av medlemsorganisasjonane i Bergens Amatgørkulturråd, arbeider Memoar for å samle og synleggjere byens munnlege kulturarv. "Stubbkartet" er ein hovudmetode.


Sportsklubben Djerv, Historietorget, Frivilligsentralen, Møhlonpris Oppveksttun og Memoar har samarbeidd i mange år for å samle og gjere tilgjengeleg bydelens munnlege kulturarv. Les meir her

Barn og unge er også viktige kjelder til samtidshistorie. OG: Barn og unge kan vere framifrå "minnesamlarar". Dette er bakgrunnen for at Memoar prioriterar skuleprosjekt høgt. Sjå meir under Skuleprosjekt

Sidan desember 2016 har Memoar hatt eit tilbod om å hjelpa til med intervjuopptak i Sudio 1 i Bergen Bibliotek kvar onsdag. Les meir her:Jonas Sandved Rudjord reflekterar over sitt møte med ei rekke minneforteljingar om eksplosjonen på våren, 20. april 1944. Han går heile vegen opp til Ankerhytta på Sandviksfjellet, for å sjå med eigne auger ankerbiten som blei kasta heil der opp. Høyr podcasten her

https://soundcloud.com/user-908609164/memoar-podcast-eksplosjonen-pa-vagen

FYRSTE MEMOAR-PODCAST:

Parkpodden - ein podcastserie om Nygårdsparken - har laga ein episode ut frå Memoaropptak:

Forteljar er Roald Rosenlund Intervjuar er Ada Freng: Klikk her eller på bildet

https://poddtoppen.se/podcast/1517877240/parkpodden/en-gartnerbolig-med-rosenlund?fbclid=IwAR2xDtUIWC27VSI-Po1zjlJTZqz0i6GCWBXrWSeF5edb-B_lNmcu0yOOi5k

Oversyn - Intervjuopptak frå Bergen

Gubbelaget i Djerv — 08.sep.2020 08:21:49

Svein Bolstad — 22.nov.2019 12:28:53

Petersen & Skaar — 19.nov.2019 07:04:08

Ludvig Myrland — 14.okt.2019 12:55:08

Knut Schjelderup Bjerke — 14.okt.2019 12:55:08

Gullborg Holvik Toftegaard - del 2: London — 14.okt.2019 12:38:40

Gullborg Holvik Toftegaard - del 1: Måløyraidet — 14.okt.2019 12:38:40

Valborg Henriette Sirnes — 04.okt.2019 12:44:23

Eli Karin Eustice — 04.okt.2019 12:40:36

Grete Fossmark Sangolt — 04.okt.2019 12:34:54

Johansen — 04.okt.2019 12:29:53

Synnøve Gjermundnes — 04.okt.2019 12:23:26

Oddvar Skre — 04.okt.2019 12:21:06

Gunnar Ørnulf Aase — 04.okt.2019 12:15:20

McKinnon — 04.okt.2019 12:09:08

Lian — 04.okt.2019 12:05:56

Breidvik — 04.okt.2019 12:03:34

Astrid Kolbjørnsen — 04.okt.2019 11:55:34


Efraim Kanestrøm — 04.okt.2019 11:54:03

Else-Karin Tryti — 04.okt.2019 11:07:30

Steinar Matre — 04.okt.2019 11:07:30

Grethe Sangolt — 29.sep.2019 16:44:33

Bjørn Helmich Pedersen (1924 - 2018) — 29.sep.2019 16:39:08

Holsen — 29.sep.2019 16:15:15

Gunda Kārkliņa — 29.sep.2019 16:09:44

Kim Nga Dao Bratland — 29.sep.2019 16:05:39

Eldrid (Berg Johnsen) Munck — 29.sep.2019 12:31:23

Hafsmo — 29.sep.2019 12:25:06

Kaj Skagen — 29.sep.2019 12:20:30

Arild Wærness — 29.sep.2019 12:17:49

Saakvitne — 29.sep.2019 09:58:17

Randi Katharina Brustad (1923 - 2018) — 29.sep.2019 09:50:15

Bjørn Enes — 29.sep.2019 09:38:35

Ella Rafto, (1916-2017) — 29.sep.2019 09:18:29

Synnøve Rasmussen — 29.sep.2019 09:16:38

Sæbø Meyer — 29.sep.2019 09:11:18