Lokallaget Bergen Memoar

Bli frivillig i eit av våre prosjekt:

Kortkurs - oktober 2024       Bergensminne      -  Folkeverstad for munnleg historie -- Berekraft - Utvandrarjubileet      Neste etappe         Internside  -  


I Bergen arbeider vi med åtte prosjekt hausten og vinteren 2023-24. I alle trengst det frivillige hender! Her kjem nokre få ord om sju av dei: 

Kurs i privat minnesamling: 

I alle heimar bør det ligge ein disk med intervjuopptak - til glede både for nåverande og framtidige slektningar og familiemedlemmer! 

Bergen Memoar arrangerar stadig kurs i korleis alle kan lage sitt eige munnleg historie-prosjekt med enkle midler. Neste kurs blir under Bergen historiske festival, 26. oktober 2024

Sjå  www.memoar.no/bergen/kortkurs

Kvar månad frå september til mai inviterar vi til munnleg historie og minnedeling i Bergen off. bibliotek. Ei godt innarbeidd arbeidsgruppe finn fram til interessante intervjuobjekt og førebur kvart arrangement grundig saman med den som skal intervjuast framfor publikum. 

Sjå www.memoar.no/bergensminne 


I prinsippet kan alle innbyggarar i Bergen bruke Memoars intervjustudio på Bryggen. Men dei som skal bruke det, må jo lærast opp. Og vi må ha ettersyn slik at vi er sikre på at det alltid er ryddig og reint når neste kjem, at batteri er lada opp og at ikkje noko utstyr blir borte. Og sjølv om vi har fått 60.000,- i støtte frå Bergen Kommune, så er ikkje det nok til å betale hus- og nettleige. Så vi må få inn litt meir pengar og. Her treng vi fleire på lag! 

Sjå www.memoar.no/studio

Berekraft:

Saman med organisasjonen Bærekraftige Liv har Memoar starta innsamling av munnleg historie om ein av dei viktigaste historiske prosesssane som pågår akkurat nå: Omlegging av byane våre til meir berekraft. Lyst å bli med i arbeidet? 

Sjå www.memoar.no/berekraft

Prosjekt "Neste etappe":

Sluttrapporten for siste etappe (mars 2023 til februar 2024) er godkjend - og neste etappe er alt i full gang. Målet som etappane skal ende opp i er eit norsk eller skandinavisk kompetansesenter for munnleg historie. Siste år har vore eit stort skritt framover - noko som sluttrapporten fortel ganske utførleg om. 

I året som kjem, blir det viktig å utvide alliansane endå meir. Vi kan også rekne med drahjelp frå bygginga av Kulturkrets Vestland og Vestland Kulturarvnettverk.  

Immaterielle bydelar / Migrasjonsminne:

Inn- og utvandring er eit anna trekk som har påvirka den historiske utviklinga av landet vårt gjennom dei siste 200 år. I 2025 skal dette markerast med ei stor landsomfattande minneinnsamling. Memoar i Bergen får ansvar for å lede dette arbeidet. 

Sjå meir på www.migrasjonsminne

Årsmøte i Bergen Memoar 19/2-24

Stor entusiasme prega diskusjonane om kva Memoar skal utvikle i Bergen og Vestland det komande året. Eit av vedtaka var at alle aktive medlemmer skal få tilgang til ei innloggingsside med møtereferat, idéstormar og interndiskusjon.  Er du memoarmedlem i Bergen eller Vestland og ynskjer tilgang - skriv til bergen@memoar.no  så får du innloggingsinfor. 

Nytt styre blei: Sebastian kvamsdal (leiar) Ada Freng, Arve J. Nilsen, Kari Thorkildsen (ikkje til stade då bildet blei tatt) Florentino Bulnes og Bjørn Enes - med Kåre Dale som varamedlem. 

Memoarkonferansen - årets høgdepunkt:

Også i år er Bergen Bibliotek og Bergen Memoar vertskap for det fremste faglege treffet om munnleg historie i Skandinavia. 

Sjå program og meld deg på www.memoarkonferansen.no