bergensminne

Neste "Bergensminne" blir tirsdag 21. februar kl 18:00 i Bergen off. Bibliotek.

Tema: Datahistoria - frå 1970 til i dag. Meir informasjon kjem ca 9. mars 

"Bergensminne" 21/2: Ei forteljing om Anne Sofi Grieg Moe (98) og Ragna Sofie Grung Moe

To kvinner - mor og dotter, som er frodige tidsvitner frå Bergens kunst- og musikkhistorie. Med fargerike minne frå to generasjonar formødre, gir dei glimt frå eit "positivt matriarkat" gjennom  160 år . "Bestemor var elev hos Edvard Grieg, og studerte som han i Leipzig. Men det var ikkje comme-il-faut at kvinner konserterte. Så ho spelte for gjester heime".  Og ut frå Grung- og Griegslektenes heimar og familietradisjonar vaks altså desse to livsforteljingane fram. I løpet av hausten har Bjørn Enes intrvjua dei fleire gonger. Den 21. februar 2023 fortalde han tilbake til dei to, på arrangementet "Bergensminne" på Bergen off. bibliotek.    

24/1-23: Intervju med Knut Krzywinski.

Den 24. januar var hovudgjesten på Bergensminne  Knut Krzywinski. Han hadde mykje å fortelje om viltre gutedagar i ein bergensk sjømannsfamilie, naturfaglinja på Katten på 60-talet ("det var lettare å imponere jentene på engelsklinja...."), universitetet på tidleg 70-tal ("den gong gjekk du på dei førelesingane du hadde lyst på...") og hans finurlege veg inn i biologien. Han fortalde om graving i gamle dassar for å finne ut kor gamal byen eigentleg er - og eit villniss av andre forteljingar som faget og pollen-analysering har ført han inn i. Mellom anna forteljinga om den gråtande kamelen hans, Drageblodstreet. Og geitene, ikkje minst.

22/11-22: Kari Thorkildsen 

Kari Thorkildsen hadde barndomen sin på Landås, den gong bydelen var under bygging og utvikling. Seinare var familien hennar tidleg ute med hus på Søreide. Ho utdanna seg til konfeksjonsteknikar, og hadde interessante år i konfeksjonsindustrien, før ho bestemte seg for å ta utdanning som førskulelærar. Det førte henne etter kvart inn i dramaarbeid og forteljekunst - og til lektorat på lærarutdanninga på Høgskulen på Vestlandet.  Eksperiment 2 gjekk ut på at Bjørn Enes fortalde tilbake til Kari og publikum korleis han oppfatta henne som ei levande kjelde til kunnskap om Bergens utvikling etter krigen.   

25/10-22: Arve J.Nilsen

Arve Nilsen er ein person med lang og variert livserfaring. Han er tømrar av utdanning, har jobba i mange år med kulturvern og bygningsvern - og mange andre delar av kulturlivet. Dei siste åra har han vore avhengig av rullestol, det har også gitt han veldig interessant innsikt i korleis Bergen ser ut for uføre. 

Eksperiment 1 gjekk ut på at Kari Thorkildsen og Bjørn Enes  intervjua Arve - med vekt på å få han til å fortelje mest mogleg fritt.  Det blei ein interessant kveld! Klikk på videoen,  og sjå opptaket.