Migrasjon

2025: Utvandringsmarkeringa - Ei ny stor minneinnsamling? 

Memoar vil gjerne samarbeide med historielag, anna frivillig kulturvern, musé og bibliotek over heile landet for å samle og formidle munnleg migrasjonshistorie.

I vineren 2023-24 arbeider vi med å utvikle planane. Sjå meir her - og kommenter gjerne!

Memoar samarbeider gjerne om: 

Vi kan bidra med: 


24/1 og 12/2: Forteljarkveld og intervjudag på Radøy 

Godt frammøte og veldig hyggeleg stemning i kjellarkafeen under kyrkja på Vestnorsk Utvandrarsenter den 24. januar. Både Fjellkoret og Memoar fekk presentera sine prosjekt, og  forteljargleda blomstra rundt borda i kaféen. Knappe tre veker seinare (12. feb) kom Memoar-gjengen tilbake og gjorde seks intervju. Dersom dei som har blitt intervjua samtykker til det, vil dei etter kvart bli publiserte på denne sida. 

Møte i den nasjonale jubileumskomiteen 21. november:

Det er ein spennande periode der idéar blir kasta fram, bearbeidd og vidareutvikla. Og det er veldig fint at prosessen er open slik at alle interesserte kan fylgje med. Dette er opptak av møtet den 21/11. Les også meir om møtet og ulike initiativ på komiteens nettside . https://utvandrermuseet.no/seminar-program-folkemuseet-nov2023 

Pilotprosjekt starta torsdag 5. oktober:

Kystmuseet i Øygarden var møtestaden for fyrste aktivitet. Då var folk på heile Sotra inviterte til forteljarkveld, for å dele forteljingar om ut- og innvandring. Neste trinn blir tirsdag 17. oktober. Då blir alle som har lyst inviterte til intervjutime.  Intervjuopptaka blir starten på ei norsk samling av migrasjonsminne - OG råstoff for eit spennande prosjekt i Fjellkoret.   

Emigrerte 1949: Etter krigen oppsto ei ny bølge av utvandrar til USA

Immigrerte 2006: Mange etnisitetar i nabolaget lærte kvarandre norsk. 

Vårt forslag til Utvandrarjubileet: 

i 2025 er det 200 år sidan starten av den organiserte utvandringa frå Noreg til Amerika. Førebuiangane til ei stor jubileumsmarkering er under arbeid. Memoar deltar i den nasjonale jubileumskomiteen og arbeider for å samle støtte til forslag om ei stor minneinnsamling: 

Vi vil gjerne bygge vidare på nettverk og erfaringar frå dei nasjonale prosjekta "Krafttak for munnleg historie" i 2018,"Munnleg historie for alle" i 2019-2023 og "OSLOVE" 2023-24. 

La oss gå saman om å samle inn, dokumentere, bevare og formidle livshistorieintervju med alle slags folk på vandring! 

Oppmodinga går til frivillig og profesjonelt kulturvern i heile landet: Historie- og museumslag, anna frivillig kulturvern, ABM-institusjonar, utdannings- og forskingsintsitusjonar. 

Ta kontakt med post@memoar.no for å bli med å utvikle idéen!

Tidlegare migrasjonsprosjekt:

2023

I prosjektet "Nye stemmer - samme samling" samarbeider mellom Memoar med Vestnorsk Utvandringssenter 

2022 

Memoar markerte Migrasjonsdagen 2022 med ei nettutstilling som stilte spørsmålet Kva er ein bergenser? 

2021

2021: Prosjektet "Mat og meg" samla 50 videointervjuer om matvaner i endring i Oslo og Viken  

2017: Memoars fyrste intervjuserie om migrasjon blei samla og publisert i 2017  -