Migrasjon

Utvandrarjubileet: Ei ny stor minneinnsamling? 

Pilotprosjekt startar torsdag 5. oktober:

Kystmuseet i Øygarden blir møtestaden for fyrste aktivitet. Då blir det  forteljarkveld, der folk på Sotra er inviterte til å dele forteljingar om ut- og innvandring. Neste trinn blir onsdag 18. oktober. Då blir alle som har lyst inviterte til intervjutime.  Intervjuopptaka blir starten på ei norsk samling av migrasjonsminne - OG råstoff for eit spennande prosjekt i Fjellkoret.   

Emigrerte 1949: Etter krigen oppsto ei ny bølge av utvandrar til USA

Immigrerte 2006: Mange etnisitetar i nabolaget lærte kvarandre norsk. 

Vårt forslag til Utvandrarjubileet: 

i 2025 er det 200 år sidan starten av den organiserte utvandringa frå Noreg til Amerika. Førebuiangane til ei stor jubileumsmarkering er under arbeid. Memoar deltar i den nasjonale jubileumskomiteen og arbeider for å samle støtte til forslag om ei stor minneinnsamling: 

Vi vil gjerne bygge vidare på nettverk og erfaringar frå dei nasjonale prosjekta "Krafttak for munnleg historie" i 2018,"Munnleg historie for alle" i 2019-2023 og "OSLOVE" 2023-24. 

La oss gå saman om å samle inn, dokumentere, bevare og formidle livshistorieintervju med alle slags folk på vandring! 

Oppmodinga går til frivillig og profesjonelt kulturvern i heile landet: Historie- og museumslag, anna frivillig kulturvern, ABM-institusjonar, utdannings- og forskingsintsitusjonar. 

Ta kontakt med post@memoar.no for å bli med å utvikle idéen!

Sluppen "Resaturationen" gjekk frå Stavanger 4. juli 1825 med 52 menneskje ombord. Då dei kom fram til New York etter tre månader, var dei 53....  Les meir i Wikipedia. Dette blir rekna som starten på den orske utvandringa til USA.

SS "Restauration" er ein kopi, bygd i Stavanger. Sommaren 2025 er planen å gjere turen omatt. Fylgj førebuingane på nettsida www.restauration.no 

2017

2017: Memoars fyrste intervjuserie om migrasjon blei samla og publisert i 2017 

2022 

Memoar markerte Migrasjonsdagen 2022 med denne nettutstillinga. 

2023

Memoar og Vestnorsk Utvandringssenter samqarbeider om prosjekt "Nye stemmer - samme samling"