Per Atle Holsen

Publiseringsdato: 29.sep.2019 16:15:15

Del 1:

Per Atle Holsen vokste opp i Gimleveien med Christieparken som nærområde. Som barn under okkupasjonen er det særlig to hendelser som har gjort sterkt inntrykk; eksplosjonen på Vågen 20.april 1944 og bombingen av Holen skole. Da Fridalen skole ble omgjort til sykehus fikk dette konsekvenser for Per Atle Holsen, men i det store og hele ble barna skjermet for de største påkjenningene ved at landet var okkupert.Per Atle Holsen forteller videre om en ungdomstid der det fortsatt var skarpt skille mellom Bergen og Fana kommune. Ungdomstid og organisasjonsarbeid på 50 tallet var preget av samholdstanken, og ungdomsopprør var ikke blitt et begrep. Holsen forteller også engasjert om hvordan eksplosjonen påvirket bybildet, og hvordan en fremdeles kan lese spor i arkitekturen: enkelte store, monumentale bygg skjermet deler av den opprinnelige bebyggelsen, mens andre deler ble hardt rammet.

Opptaket er gjort i studio1 i Bergen offentlig bibliotek. 22.11. 2016. intervjuet er gjennomført av Jostein Saakvitne.

Dokumentasjonen er gjort av Camilla Bøe.

Detaljer fra intervjuet finnes i oversikten under.

Del 1:


Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/208829974#t=16m45s )

Utskriftsvenleg stikkordsliste

Del 2

Del 2 av dette intervjuet er enno ikkje dokumentert.

Me tar med stor glede mot dugnadshjelp til dette arbeidet.

Sjå under hovudmenyen Minnesamling / Dokumentasjon om korleis det kan gjerast - eller bli med på kurs: Kurs/Dokumentasjonskurs

Ta gjerne kontakt med post@memoar.no viss du kan hjelpa til!

OBS: Formuleringar i intervjuet del 2 kan bli misforstått:


Frå dåverande organist i Storetveit kyrkje, Ruth Bakke, får vi opplyst at Per Atle Holsen gjorde ein kjempejobb med å finne finansiering av det nye orgelet dei trengte. Det blie innvia i 1990.

Men i Del 2 (mellom 1:03:55 til 1:04:25 ) kom han til å formulere seg slik at det høyrest ut som at det vart samla inn til og kjøpt endå eit nyare orgel. Så var ikkje tilfelle - det er det same orgelet han fortel om også der. Bakke understrekar at orgelkomiteen er veldig glade for den innsatsen Holsen - med sine gode kontaktar - var i stand til gjere i arbeidet med det nye orgelet - men det var altså ikkje behov for to :-)