Steinar Matre

Steinar Matre - Bergen - Memoar
4. september 2019 Steinar Matre var født i 1949 og vokste opp på tunet i Salhusveien. Matreslekten var en stor slekt som opprinnelig kom fra Matre i Masfjorden, men flyttet til Bertabakken i Åsane i 1884.

LES meir

Bestemor Nilska fikk åtte barn. Margit, Konstanse, Monrad, Ragnvald, Torstein, Torleif, Alfred og Henry. På tunet var det full, tradisjonell gardsdrift. Onnene var et lim som holdt familiene sammen og alle hadde sine arbeidsoppgaver. Ungene lærte å kjøre traktor fra de var 6 år gamle og måtte stadig passe på at ikke lensmannen var på veien samtidig.

Onkel Norman hadde butikk og der var det alltid masse levende liv. Åpnet presis klokken 8, de voksne pratet og gjorde handel, ungene satt på krakken og hørte på. Og hjalp til der det trengs. Onkel Norman var opptatt av at Steinar skulle lære seg å sykle. Mest av alt, skjønte Steinar i etterkant, fordi da kunne han hjelpe til med levering av varer og post.

Det var skole annenhver dag. To årskull delte klasserom, bare første klasse gikk alene. Steinar begynte på skolen i 1957. Skolen hadde to klasserom, sløydsal, utedo, jentedo, guttedo og vedskjul. Mons Risøy hadde storskolen og var en fantastisk pedagog. De reiste med tog på klassetur til Oslo, hvor de besøkte Stortinget og den balsamerte Kong Haakon.

Matre Transport var eid av Steinar sin onkel, Monrad. Varetransporten var ukentlig innom butikken til Norman, butikken på Langeland, kjøttforretningen til Selvik, kolonialen til Nils, jernvarebutikken til Vikne, Magnussen sin fiskebutikk i Salhus og butikken til Johnsen. Det ble kjørt ullballer på flere hundre kilo til Salhus Trikotasjefabrikk. Steinar var ofte med på bytur med onkel Monrad. Murens Vognstasjon var fast møteplass i byen.

Som 16 åring skal Steinar ta førerkort for traktor hos Gåssand på Biltilsynet bak bystasjonen. Han kjører alene traktoren inn, uten å bli sett. Gåssand ber ham kjøre en runde rundt kvartalet mens han følger med fra vinduet. Hjem igjen har Steinar traktorhengeren full av sand, etter avtale med onkel Monrad.

Bestemor Nilska var en trygghet i familien. Og sovnet stille inn mens 13 år gamle Steinar leste julekort for henne, uten at han faktisk visste. Hun svøpes på tunet, alle åtte barna hennes er samlet tett inntil, hun lå i åpen kiste. To dager etterpå ble bestemor Nilska begravet i Åsane kirke. Det er et fint minne.

4. september 2019. Intervjuar: Barbro Matre. Logg: Barbro Matre

Intervjulogg

00:00 Lyst å fortelja om rammer og bakgrunn for vegval

0;40 Stor slekt - kom frå Matre og Masfjord - flytta til Lindås i 1840 åra

01:30 Garden ble tatt på odel - 1884 flytta dei vidare til Åsane, Bertabakken

02:20 Min bestefar gifta seg med Niska.

03:10 Syskena bytta gard - Laberg og Bakken.

04:00 Bestemor fekk åtte born. Far blei fødd i 1919. Eg vart fødd i 1949 - like etter krigen.

04:55 Alle kjente meg der - det var ikkje mogleg å gjera noko gale utan å bli oppdaga -

05:30 På tunet var det full. tradisjonell gardsdrift. Me delte hest med Laberget

Hesten gjekk aleine fram og tilbake mellom gardane

06:40 Me henta egg, sprang med telefonbeskjedar - tlf nr 11 og 12

08:00 Me hadde ikkje radio - men onkel laga ein sjøl med ledning til høgtalar hos oss

09:06 Alltid artig på tunet - me var med i fjøset på begge gardane

09:40 Onnene var eit lim som heldt familiane saman

10:10 Onkel Ragnvald køyrde slåmaskinen får han gjekk på jobb på fabrikken i Salhus

Onkel Torstein køyrde det fram til hesjing då han kom heim frå fabrikken

11:03 Me ungar og kvinnfolka var med. Moro å køyre traktor

11:40 Me måtte læra å køyra traktor frå me var seks år gamle

12:00 Etter slåtten køyrde me ungane staur til hesjene medan onkel var på jobb.

12:30 Men berre onkell Torstein hadde lov å setja opp hesjene . Me gjekk med sul (streng)

13:15 Hesjing var kvinnfolkarbeid. Me ungane hjelpte til

13:40 Eg hugsar ikkje at me var mot å arbeida

14:05 Når me jobba vart me tyrste. "Gå heim til tante Lilli å henta tystadrykk"

Halvparten kefir og halvparten vatn

15:07 Alle stader hadde sine namn - Dalen - øvredalen - nedredalen - kringla - Klondyke

15:55 Botn - Kringla var bak butikken. Der hadde vore veldig fint med god grastork

16:40 Det var meldt dårleg ver sundag morgon. No måtte me få høyet i hus. Me var 20 stk

17:20 Onkel Arthur henta lastebil - køyrde inn på Kringla - hadde presenning

18:05 Otto Henning var heisen til å rygga med traktor

18:20 Mellom kvart lass heiv dei på nokre nevar med salt

18:40 Silofor - med silosvans og høykanon

19:10 Me ungane fekk ikkje lov å gjera klar maursyra

20:50 I september vart det ein delnedfallsfrukt. Onkel Torvald hadde mange tre

Me fekk eta alt med ville bortsett frå Viktoria-plommene

22:00 Me malte nedfallsfruktene og gav det til kalvane

22:30 Far fortalde at dei rogga for i liene til dyra (lauv) - samla i kiper og bar på låven

22:25 Bestafar var løytnant - han tente kontantar på Ulven

24:10 Bestemor fortalde at han haddee uniformar heime - tok på seg ein frakke under krigen

Tyskarane viste han respekt når han kom i uniformsfrakken.

25:05 Bestefar døydde i 1950 - eg var berre eitt år og hugsar han ikkje

25:50 Onkel Norman meinte eg måtte læra meg å sykla. Ta den gamle sykkelen til fetter Roald

27:10 Ein slange hadde hol - onkel Norman lærrte meg å lappa - så lærte Kari og Else meg å sykla

27:45 Då eg hadde lært det forsto eg kvifor onkel Norman ville at eg skulle læra -

28:40 Klokka to kvar dag måtte eg henta posten til butikken

29:25 Butikken er ei historie for seg sjølv. Onkel Norman var streng

Butikkjente frå Haugesund. Instruksjonar. Protokollen

31:20 Medisinskapet. Globoid.

31:45 Ho begynte - han delte ein gråblyant i tre - ho fekk ein tredel. skulle vare til jul.

Måtte bruka blyantforlengar av bambus når stumpen blei for kort.

33:10 Poenget til Norman var å vera forsiktig med pengar. Slik blei me oppdratt.

33:50 Levande liv rundt butikken. Opna klokka 8. Erik Sørgard kom alltid først, presis klokken 8. Praten var viktigare enn handelen.

35:00 Me ungar sat på krakken og høyrde på de voksne

35:40 Omlag 8:30 kom Antonussen med brødbilen fra Martens.

36:35 Rett etter brødbilen skulle me seks ungane på skulen - en liten runde i butikken før vi gikk.

36: 55 Neste etappe var Kringla, Dalen, rundt Dalasvingen, Støbotn til Johannes i Støbotn sin butikk

Vidare opp Toppesvingen, og ned på gamle Toppe skule. Me var seks i min klasse.

38:10 Skulen hadde kun to klasserom, sløydsal, utedo, jentedo og guttedo og vedskjul. Besse Toppe var vaktmeister og vasket og holdt klasserommene oppvarmet.

39:13 To årskull delte klasserom. Berre fyrsteklasse gjekk aleine. Eg begynte i 1957.

39:50 Svanhild Neset var lærar. No heiter ho Toppe. Godt humør - men bestemt.

4030 Me gjekk på skule annan kvar dag. Berre halv dag på laurdag.

41:12 Mons Risøy hadde storskulen. Han budde i lærarbolig. Han gjekk alltid i lagerfrakk

Ein fantastisk pedagog. Når han var sint, dunka han i kateteret med blyanten.

42:46 Fast timeplan

43:37 Slik la Mons Risøy opp timene og undervisningen

44:58 Leksehjelp

45:47 Mons Risøy hadde ikke mye utstyr, men han var utrolig flink med det han hadde tilgjengelig

46:48 Landkunna

47:46 Friminuttene

49:46 Mons Risøy får ball rett i panna

50:34 Episoden får plass i undervisningen

51:33 Vinteraktiviteter på skolen

52:21 Herbarium, inkludert den vanskelige blåknappen

54:14 Klassetur til Oslo med Mons Risøy. Vi besøkte Stortinget og den balsamerte Kong Haakon

56:20 Mons Risøy brukte turen tverrfaglig, både før og etter turen

57:00 Sparte penger jeg tjente på å levere varer for onkel Norman og onkel Monrad.

58:25 Matre Transport var eid av onkel Monrad

59:23 Varetransport innom butikken til Norman, butikken på Langeland, kjøttforretningen til Selvik, kolonialen til Nils, jernvarebutikken til Vikne, Magnussen sin fiskebutikk i Salhus og til butikken til Johnsen.

01:00:43 Varer til Salhus Trikotasjefabrikk, ullaballer på flere hundre kilo ble tatt i mot av Kristoffer.

01:02:00 Møtet med lensmann Øvsthus som 12-åring bak rattet i traktor

01:04:18 Når far kommer fra jobb og vet

01:05:39 Jeg får førerkort som 16-åring for traktor hos Gåssand på Biltilsynet bak bystasjonen, onkel Monrad betaler, onkel Torleif har teoribok

01:09:50 Jeg får førerkort for tung lastebil som 21-åring. Tok med dieselen, den største lastebilen onkel Monrad hadde.

01:10:51 Jeg var ofte med på bytur med varer med onkel Monrad

01:13:16 Vi unger blir vist en fantastisk tillit, betaling for frakten hos spedisjonskontorene KA Foss, Bergenske, IGods (Jernbanen)

01:14:52 Murens Vognstasjon var fast møteplass i byen

01:15:52 Røverhistorie fra Svaneapoteket: "10kr. i søte farmasøyter".

01:17:19 Bestemor Nilska hjelper oss å plukke rips

01:18:32 Bestemor Nilska var en trygghet i familien

01:18:54 Bestemor Nilska dør

01:23:07 Bestemor Nilska svøpes

01:26:21 Bestemor Nilska begraves

01:27:12 1955: Likfølget fra Nordgard fulgte en gammel hedensk skikk, "sperret" veien med grønn einer.

01:30:10 De sang liket til kirken, Erik Sørgard hadde god sangstemme, når de passerte tok vi av luene

01:31:00 Likfølget gikk etter vognen, 4-5 kilometer til gravplassen i Åsane

01:31:25 Stor slekt og begravelse ble ofte et slektsstevne. Feiret nettopp Astrid Matre sin 80 års dag, vi var 60 stk.

01:32:58 Heldig å vokse opp i et herlig bondesamfunn

01:32:43 Norman, Henry, Torstein, Ragnvalg og Monrad hadde felles klippemaskin

01:34:09 Onkel Norman blir skamklipt av far og får sot på puten

01:34:49 Avslutningsvis og neste gang: bryllup, festlige sammenhenger, idrett, sport, sommersdager, svømming, motorbåter, jakt og fiske.