Christian stabell

Dette opptaket blei gjort 24. mai 2023. Det er inntil vidare sperra med passord, fram til forteljaren har gitt sitt skriftlege samtykke til at det kan delast. Spørsmål om passordet må rettast til han som har blitt intervjua.