Elin Myhre

Publiseringsdato: 02.des.2019 19:25:57

Elin Myhre er opprinnelig fra Arendal. Hun utdanner seg til lærer i Kristiansand, tar kristendom på menighetsfakultetet i Oslo og studerer tysk ved Göteinstitut i Lüneburg før hun starter reisen mot nord i 1974. I Skånland i Troms venter en spennende jobb på den nystartede Soltun folkehøgskole (Folkehøgskolen i Nord-Norge), hvor integrering mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede er hovedsatsing. Det blir bare vakrere og vakrere fra hurtigruta går fra kai i Trondheim til reisen ender i Harstad og det viser seg at Nord-Norge blir Elin sitt hjemsted i mange mange år.

På Soltun folkehøgskole er det 100 elever, entusiastiske lærere sørfra, personale fra bygda og en helt ny integreringsidè. Skolen og menneskene vekker oppsikt i lokalmiljøet, rullestoler triller opp og ned fortauskanter, de er med på båttur, elever padler uten bein. Det er fokus på fellesskapet, de er ute i naturen og opplever mestring. En av elevene forteller Elin om urettferdigheten mot markebygdene i Skånland og engasjementet og interessen for den samiske historien vekkes umiddelbart. Det setter preg på hvordan hun tenker og forstår verden og det påvirker arbeidet hennes .

Jo mer Elin får vite, jo mer søker hun. For å komme tettere på, velger hun å studere samisk på Høgskolen i Alta og videre nordnorsk arkeologi og lokalhistorie på Universitetet i Tromsø. Elin får vite at samer ikke skriver sitt eget morsmål. Hun får vite at samiske elever blir slått på fingrene når de snakker samisk, at de slutter å snakke og at fornorskingen gjør samer stumme. Samisk blir mer og mer uvanlig og tvangsevakueringa under krigen blir et slags klimaks i fornorskinga.

Som mangeårig museumspedagog ved Midt-Troms museum og leder i Sørreisa Historielag, blir Elin i 2017 tildelt Kulturprisen i Sørreisa for sin innsats. Takket være henne, settes historien på kartet, årbøker og kalendere produseres. Det arrangeres fortellerkvelder og kulturvandringer.

Etter 45 år, bor Elin fremdeles i Nord-Norge. Og Finnmark. Hun elsker Finnmark.

2.12.2019/ Midt-Troms Museum

Intervju: Bjørn Enes

Logg: Barbro Matre