NORSK ORGANISASJON FOR MUNNLEG HISTORIE

Vil du fortelje?

Minnesamling i heile Noreg
Trykk på kartet for info

Vil du samla?

Intervju og dokumentasjon
start intervjuinnsamlingar

MUNNLEG HISTORIE: Intervju om levd liv og samtida, farga av forteljarane. Vi samlar og bevarer historiene til framtida. Arkiva med munnleg kjelder nyanserar historia.

KVA SKJER? KALENDER

Kurs, forteljingar, innsamling
Kurs i Nordheimsund 24. mai kl. 18

UKRAINA

Memoar intervjuar no
Korleis opplever vi krigen?

Bergen, våren 2022


På "minnenes hav"

Minneinnsamling om "Statsraad Lemkuhl"

Tamil

Dei tamilske røystene
Arkivering og deling av tamilsk kulturarv

Podcast

Forteljingar om korona
Munnleg historie-podcast

Munnleg historie for alle

Munnleg historie i heile Noreg
Innsamling, arkivering og deling

visjon 2024

Senter for munnleg historie
Fast drift og skandinavisk samarbeide

memoar meiner

Høyringssvar og planar
Kulturpolitikk og demokrati

Memoar, NORSK ORGANISASJON FOR MUNNLEG HISTORIE