Memoar - Norsk organisasjon for munnleg historie

Memoar er ein frivillig prosjektbasert organisasjon med både frivillige og profesjonelle minnesamlarar. Vi samlar inn og tek vare på munnleg historie -intervju og ønskjer at allmenheita får tilgjengleggjort intervjuopptaka.

Utvandrarjubileet i 2025

Memoar foreslår ei stor innsamling av munnleg kjeldemateriale om migrasjon  Sjå meir om initiativet 

Medlemsmøte

Tirsdag 22.august 2023
Vi ser fram til å møte dykk!

OSLOVE

400 intervjuer
Bli med og intervjue!

Bergensminne

Sjå alle opptaka 

Munnleg historie som kultursjanger 

kurs og webinar

Kurs over heile landet
Memoar kjem med utstyr. Ta kontakt!

avtalEr 

Informert samtykke
Livshistorier skal bevares med avtale

DRIFT 2024 søknad kulturdepartementet Driftssøknad 2024 - kulturdepartementet, 1. mars 2023.pdf

Statsbudsjettet

Søknad 2024
Kulturpolitikk og fast drift

Podcast og bok

Forteljingar om korona
Munnleg historie-podcast og bok

Memoarkonferansen

Sjå opptak
Bergen, 2. - 4. feb. 2023

TEMATISKE INTERVJU

Entusiastar og beredskap
start innsamlingar med intervju

LOKALHISTORIE

Intervju frå heile Noreg
Finn ditt lokalhistoriske prosjekt

Mangfaldsredaksjonen

Fleire stemmer i lokalhistoria
Kurs og nye innsamlingar

FORTELJARPANEL

Samtaler på Scena
Arkivopptak frå publikumsarrangement

klima og natur

Klima kjenner ingen grenser
Historier om endringane i naturen

UKRAINA

Azhelika Ruda intervjuar
Vi tek vare på forteljingane i arkivet vårt

Sjøfart


Sjøfartsminne

Samarbeid med Sjøfartsmuseet i Bergen

gamle opptak

Hjelp til digitalisering
Svar på skjema med undersøking

Nasjonalt prosjekt

Munnleg historie for alle
Det store Memoarprosjektet 2019-2022

memoar meiner

Høyringssvar og planar
Kulturpolitikk og demokrati