Skal du samle intervju til eit kulturvernprosjekt, ei masteroppgåve eller intervjue familiemedlemmene dine for ettertida?

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie - har mange års erfaring med å intervjue alle slags menneskje, og kan hjelpe deg å legge opp gode spørsmål og skape profesjonelle intervju på lyd og film.

Kurset føregår på nett onsdag 5. mai, frå kl. 17:30 - 20:00.

Les meir om kurset her, og meld deg på her.

Ny podcast

Historier fra et annerledes år. Hva har folk opplevd under pandemien? På hvilke måter er livene våre blitt forandret? Fortellingene er hentet fra de rikholdige koronaarkivene til Norsk Folkemuseum og Memoar. Redaktører: Audun Kjus og Cathrine Hasselberg. Musikk: Therese Aune. Støttet av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Bergesenstiftelsen.

Aktuell innsamling: Korona

Ein historisk periode - Bli med og del minnene medan dei blir til!

I april 2020 tok Memoar til å samle inn munnlege bidrag til Norsk Folkemuseums innsamling av koronaminne. Dei særlege smittevernreglane i mars, april og mai gjorde at det ville vere feil å oppsøke folk for å gjere intervju.

Derfor tok vi i bruk videokonferansar som intervjuverktøy. Dette viste seg å ha mange fordelar - ikkje minst i ein slik fokusert og dagsaktuell innsamling. Denne innsamlinga heldt fram gjennom heile "unntaksåra" 2020 og 2021

Nytt styre - nye vedtekter

Memoar gjennomførte digitalt årsmøte den 18. mars 2021. 25 medlemmer deltok.

Hans Jørgen Wallin Weihe, (Lillehammer/Solund) blei vald til ny styreleiar. Med seg i styret fekk han Marie Nicolaisen, (Sunnfjord), Stein Øberg, (Oslo), Aud Mikkelsen Tretvik, (Trondheim), Efraim Kanestrøm, (Bergen) og Inger Christine Årstad, (Auste Toten).

Årsmøtereferat, godkjend årsmelding, godkjend rekneskap og oppdaterte vedtekter er publisert under "Om oss /Årsmøte 2021" i menyen over

Memoar samarbeider med historielag, arkiv, bibliotek og musé i heile landet.

Om munnleg historie

Innlegg i diskusjonen om strategi for musé og frivillig kulturvern i Bergen.