NORSK ORGANISASJON FOR MUNNLEG HISTORIE

MO I RANA 18.-19. jan 2022

Introduksjonskurs
I munnleg historie

BERGEN: 29. jan 2022 kl 10

Bergen 3. feb. 2022

Ung i historia
Kurs om lokalhistorie til born

Bergen 4.-5. Feb. 2022

Memoarkonferansen
Munnleg historie i samfunnsminnet

MUNNLEG HISTORIE FOR ALLE

Munnleg historie i heile Noreg
Innsamling, arkivering og deling

memoar meiner:

Høyringssvar og planar
Kulturpolitikk og demokrati

KVA SKJER? KALENDER

Intervjuplan

Bergen Offentlige Bibliotek
Vårt intervjustudio kvar tirsdag heile året

MEMOAR: NORSK ORGANISASJON FOR MUNNLEG HISTORIE