Memoar sommarredaksjon arbeider heile juli med å samle og publisere stoff om mangfaldsbyenb Bergen. I tillegg til videoreportasjar om ulike sommaraktivitetar som pågår, held arbeidet med munnleg historieintervju fram. Særleg interessant er ein serie intervju med unge, som fortel om livserfaringar med mangfaldsperpsktiv. Det gamle uttrykket "Eg er ikkje frå Norge - eg er frå Bergen" er i ferd med å få oppdatert

Sommarredaksjonen sender direkte kvar fredag klokka 12 . Sjå www.detstorevi.no

For ungdom - heile sommaren:

Bergen: Sommarskule om journalistikk og munnleg historie - pluss sommar-redaksjon - pluss innspeling av kortfilm

Memoar Sommarskule i journalistikk og munnleg historie blei avslutta med direkte websending 25. juni. Nokre av deltakarane vil nå skaffe seg praksis gjennom å delta i Memoar Sommarredaksjon, som skal samle og formidle munnleg historie om mangfaldsbyen Bergen gjennom heile juli. Innslaga blir publisert på detstorevi.no -

Startar arbeid med database

15. juni fekk Memoar melding om at Vestland Fylkeskommune støttar utvikinga av ein database med informasjon om munnleg kjeldemateriale i Vestland. Budsjettet for fyrste trinn av utviklingsarbeidet er 150.000 kr. Vestland dekkar 1/3 av dette. Memoar dekkar like mykje gjennom dels frivillig innsats og dels ved å innarbeide prosjektet i "Munnleg historie for alle". Den siste tredelen må søkast hos andre - eller hentast inn gjennom å redusere ambisjonsnivået. Vi samarbeider også gjerne med andre. Les meir under Minnesamling/Infrastruktur/Database

Ny intervjuserie om Koronafødsler

Koronapandemien har ikke bare hatt stor betydning for hverdagslivet, men også for store begivenheter i våre liv, så som barnefødsler. Den 12 mars 2020 ble det innført strenge restriksjoner på landets fødeavdelinger, og det betød nye vilkår for landets fødende og deres partnere. Vi ønsker å samle inn og ta vare på foreldreopplevelser for ettertiden. Hvordan oppleves det å få barn under en global pandemi?


Neste "digitale happening" blir 24. august kl 18

  • Det fyrste eksperimentet me å samle munnlege motkulturminner - personlege forteljingar frå opprørsåra midt på 1960-talet og utover -70 og -80tal - blei gjennomført den 18. mai . Etter oppmøtet å dømme, har dei primærkjeldene vi tenkjer på blitt meir varsame med åra. I alle fall var det berre to som møtte: Audun Engh og Bjørn Enes. Men dei gjennomførte - og sette ein mal for korleis det kan gjerast - og sette tid og stad for neste samling.: Tirsdag 24. august kl 18.

  • Tema 24/8 blir: Fortell om korleis det starta for deg?

  • Tenk gjennom ei lita 10-minuttersforteljing, meld deg på og del minnet med oss andre - og med ettertida! les meir

Ny podcast

Historier fra et annerledes år. Hva har folk opplevd under pandemien? På hvilke måter er livene våre blitt forandret? Fortellingene er hentet fra de rikholdige koronaarkivene til Norsk Folkemuseum og Memoar. Redaktører: Audun Kjus og Cathrine Hasselberg. Musikk: Therese Aune. Støttet av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Bergesenstiftelsen.

Aktuell innsamling: Korona

Ein historisk periode - Bli med og del minnene medan dei blir til!

I april 2020 tok Memoar til å samle inn munnlege bidrag til Norsk Folkemuseums innsamling av koronaminne. Dei særlege smittevernreglane i mars, april og mai gjorde at det ville vere feil å oppsøke folk for å gjere intervju.

Derfor tok vi i bruk videokonferansar som intervjuverktøy. Dette viste seg å ha mange fordelar - ikkje minst i ein slik fokusert og dagsaktuell innsamling. Denne innsamlinga heldt fram gjennom heile "unntaksåra" 2020 og 2021.

Memoar samarbeider med historielag, arkiv, bibliotek og musé i heile landet.

Om munnleg historie

Innlegg i diskusjonen om strategi for musé og frivillig kulturvern i Bergen.