"Digital happening"

  • eller "mimresamling" om dei gyldne 60- og 70-åra. Ope for alle - les meir


Skal du samle intervju til eit kulturvernprosjekt, ei masteroppgåve eller intervjue familiemedlemmene dine for ettertida?

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie - har mange års erfaring med å intervjue alle slags menneskje, og kan hjelpe deg å legge opp gode spørsmål og skape profesjonelle intervju på lyd og film.

Interessa for dette nettkurset er stor - men nye datoar blir sett opp etter kvart som eit kurs er fullteikna. Oversikt over ledige plassar finn du under Memoar.no/kurs

Ny podcast

Historier fra et annerledes år. Hva har folk opplevd under pandemien? På hvilke måter er livene våre blitt forandret? Fortellingene er hentet fra de rikholdige koronaarkivene til Norsk Folkemuseum og Memoar. Redaktører: Audun Kjus og Cathrine Hasselberg. Musikk: Therese Aune. Støttet av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Bergesenstiftelsen.

Aktuell innsamling: Korona

Ein historisk periode - Bli med og del minnene medan dei blir til!

I april 2020 tok Memoar til å samle inn munnlege bidrag til Norsk Folkemuseums innsamling av koronaminne. Dei særlege smittevernreglane i mars, april og mai gjorde at det ville vere feil å oppsøke folk for å gjere intervju.

Derfor tok vi i bruk videokonferansar som intervjuverktøy. Dette viste seg å ha mange fordelar - ikkje minst i ein slik fokusert og dagsaktuell innsamling. Denne innsamlinga heldt fram gjennom heile "unntaksåra" 2020 og 2021.

Memoar samarbeider med historielag, arkiv, bibliotek og musé i heile landet.

Om munnleg historie

Innlegg i diskusjonen om strategi for musé og frivillig kulturvern i Bergen.

Ny intervjuserie om Koronafødsler

Koronapandemien har ikke bare hatt stor betydning for hverdagslivet, men også for store begivenheter i våre liv, så som barnefødsler. Den 12 mars 2020 ble det innført strenge restriksjoner på landets fødeavdelinger, og det betød nye vilkår for landets fødende og deres partnere. Vi ønsker å samle inn og ta vare på foreldreopplevelser for ettertiden. Hvordan oppleves det å få barn under en global pandemi?