Memoar, Norsk organisasjon for munnleg historie

Alle har ei forteljing å dele: Saman intervjuar vi folk om livet deira, og arkiverer samtalane. Opptaka blir kjelder til historia vår.

Memoarkonferansen

og Memoarfestivalen laurdag
Bergen, 2. - 4. feb. 2023. Velkommen!

UtstillingAR OG ARRANGEMENT

Forteljarpanel sjøfart
Laurdag 18. februar, Sjøfartsmuseet

avtalEr

Alle må gi samtykke
avtalene anerkjenner folks historier

kurs og webinar

Memoar kjem med utstyr
Kurs over heile landet. Ta kontakt!

LOKALHISTORIE

Intervju frå heile Noreg
Finn ditt lokalhistoriske prosjekt

TEMATISKE INTERVJU

Entusiaster og beredskap
start innsamlingar med intervju

Podcast og bok

Forteljingar om korona
Munnleg historie-podcast og bok

FORTELJARPANEL

Samtaler på Scena
Arkivopptak frå publikumsarrangement

samlingar

Arkivet med intervju
Prosjekt og lokalhistorie

klima og natur

Klima kjenner ingen grenser
Historier om endringane i naturen

Bergenser!

Nettutstilling intervju
Vi feirer Migrasjonsdagen

UKRAINA

Flyktninger intervjuar no
Vi tek vare på forteljingane i arkivet vårt

Det store vi

Ein typisk Bergensar?
Oppdag mangfaldet i Bergen!

KULTURLOS Bergen

Fleire stemmer i lokalhistoria
Nye publikumsgrupper til nettverket

Sjøfart


Sjøfartsminne

Samarbeid med Sjøfartsmuseet i Bergen

400 intervju i oslo

Sparebankstiftelsen DNB
2 millioner takk for støtte til OSLOVE

gamle opptak

Hjelp til digitalisering
Svar på skjema med undersøking

memoar meiner

Høyringssvar og planar
Kulturpolitikk og demokrati