Memoarkonferansen 2022

Vi har den store glede å invitere alle som er interesserte i munnleg historie til Bergen til den fjerde Memoarkonferansen 4-5 februar 2022! Vi samlar forskarar, frivillige, museumsfolk og arkivfolk til samtalar og innlegg. Og vi får prosjektforteljingar som viser aktivitet frå heile landet!

Her finn du program og påmeldingsskjema.

Memoar og Det Vestnorske Teater samarbeider

Mandag 6. desember gjekk det andre forteljarpanelet av stapelen, i samarbeidet mellom Memoar og Det Vestnorske Teateret. Det vart ein samtale om levd liv med utgangpsunkt i minner om jul. Deltakarane var Gunda Karklina - som fortalde minner frå jul i Latvia i sovjetisk tid, Gifty Nordbø som fortalde om minner frå Ghana, og Mariela Norheim som har sine barndomsminne frå Holsnøy. Samtalen vart leia av Mariela som er prosjektleiar i Memoar.

Idéen med samarbeidet mellom Memoar og teateret er å formidle munnleg historie frå dagens folkelege kultur på Vestlandet. Kanskje det kan bli teater av historier som dukkar opp?

Lofoten neste i kurs-turneen

10. og 11 januar inviterar Memoar og Gimsøy Historielag til kurs og praktisk trening i arbeid med munnleg historie. Kurset går tirsdag 11. januar. Dagen før og om kvelden den 11 kan deltakarane også vere med på praktisk trening. Sjå detaljar og meld deg på på www.memoar.no/gimsoy

Historielag og musé kan framleis melde interesse for denne måten å starte opp ein type historielagsarbeid som er ny for mange. Sjå meir under Kurs

Ny dagleg leiar i Memoar

Frå 1. januar 2022 tar Inger Christine Årstad over som dagleg leiar av Memoar. Nåverande dagleg leiar, Bjørn Enes, held fram som prosjektmedarbeidar i organisasjonen.

Les meir i Brev til medlemmene i Memoar

Startar arbeid med database

15. juni fekk Memoar melding om at Vestland fylkeskommune støttar utvikinga av ein database med informasjon om munnleg kjeldemateriale i Vestland. Budsjettet for fyrste trinn av utviklingsarbeidet er 150.000 kr. Vestland dekkar 1/3 av dette. Memoar dekkar like mykje gjennom dels frivillig innsats og dels ved å innarbeide prosjektet i "Munnleg historie for alle". Den siste tredelen må søkast hos andre - eller hentast inn gjennom å redusere ambisjonsnivået. Vi samarbeider også gjerne med andre. Les meir under Minnesamling/Infrastruktur/Database.

Sjekk ut podcasten vår!

Historier fra et annerledes år. Hva har folk opplevd under pandemien? På hvilke måter er livene våre blitt forandret? Fortellingene er hentet fra de rikholdige koronaarkivene til Norsk Folkemuseum og Memoar. Redaktører: Audun Kjus og Cathrine Hasselberg. Musikk: Therese Aune. Støttet av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Bergesenstiftelsen.

Memoar samarbeider med historielag, arkiv, bibliotek og musé i heile landet.

Om munnleg historie

Innlegg i diskusjonen om strategi for musé og frivillig kulturvern i Bergen.