Di livshistorie er eit viktig dokument- både for di eiga etterslekt og for storsamfunnet. Delte forteljingar og erfaringar frå levd liv er kulturarv.  Del di historie! Høyr og sjå livsminne og -erfaringar frå folk over heile landet. Bruk søkefeltet øvst til høgre på sida til å finne navn, stader, tema. Eller bruk sidekartet. Og: Bli gjerne med på dugnaden!

(Bildet er frå forteljarkveld  i Stongfjorden, Askvoll, under prosjekt Vestlandsminne i oktober 2023) 

Memoar Milestolpe:

“Bevaring” av immateriell kulturarv handlar ikkje om å stoppe kulturutviklinga, men om å gi samtid og ettertid nyanserike augeblikksbilete av korleis dei som tok del i utviklinga hugsa, opplevde og reflekterte på bestemte tidspunkt.  Sjå meir om mal for milestolpeprosjekt!

www.Osloove.no

Memoar Oslo samlar 400 intervju i 20 bydelar i 2023 og 2024

Migrasjonsminne

I august 2024 startar minneinnsamlinga som skal markere utvandrarjubileet 

Gå til prosjekt Migrasjonsminne

Ny-Krohnborg 100

"Skulen på skyggesida" markerar 100 år med minneinnsamling 

Finn prosjekt 

Mange treng frivillige. Finn kontaktinfo på kartet eller skriv til Memoar .

Biografiar

Oral History Society i UK har gjennomført symposium om livshistorieinnsamling

Berekraft

Bergen samlar munnleg kjelde-materiale om berekraftsarbeid 

Enkelperson: kr. 350/år

Organisasjon: 500/år

Kurs - Konferanse - Webinar Infrastruktur for minnesamling 

Bli med å bygge opp munnleg historie som fag og kultursjanger