Avtale om tid for nettintervju

Norsk Folkemuseum har starta innsamling av bitar til det store puslespelet om koronaens tid, og Memoar samlar munnlege bidrag til denne innsamlinga.

Under kan du avtale tid for videointervju over internett. Det blir gjort opptak av intervjuet, og opptaket vil bli avlevert til Minner.no. Der vil det for all framtid bli tilgjengeleg for forskarar. Når intervjuet går mot slutten, vil du også bli spurd om samtykke til at opptaket blir delt med samtida gjennom publisering på Minner.no og/eller Memoar.no.