Ingrid Marie Bøe

Publiseringsdato: 08.des.2019 13:49:22

Ingrid Marie Bøe (f. 1936) hadde sin oppvekst i Røsvik, men flyttet senere til Målselv med sin mann og påbegynte familie, hvor de er blitt boende. Hun gikk i husmorskole og barnepleieskole, og de drev også et lite gårdsbruk. Hun har gjennom livet vært organisasjonsmenneske, da særlig i Gunnarheimen helselag.På begynnelsen av det tyvende århundre var det et utbrudd av tuberkulose i regionen. Det fantes ikke noen lokal sanitetsforening eller bondekvinnelag, og hospital måtte man til de større byene for å finne. I 1912 ble det da stiftet en frivillig organisasjon med øye for å hjelpe de som var rammet av sykdommen. Med årenes løp ble dette tuberkuloselaget til et mer generelt helselag, som stilte med hjelp og utstyr til de trengende. Hjemmefødsler var utbredt på den tida, og bare det at helselaget lånte ut madrasser og kompetanse var til nytte.

Frivillighetsånden var stor. Inntekter fikk de bl.a. ved å holde basar, hvor det ble solgt hjemmelagde effekter, og salg av lodd. Med dette hjalp de til å bemidle folkebad, helsesøster, og andre tiltak som samfunnet hadde godt av. Tidene har forandret seg, og laget ble offisielt lagt ned i 2007.

Ingrid Marie forteller også om hvordan laget var et sosialt samlingssted, hvor man møttes på tvers av generasjonene. Hun sitter på lagets forskjellige bøker for protokoll, regnskap, tur-referat osv., og har et stort innblikk i tiden.

Andre verdenskrig gikk ikke ubemerket hen i Nordland. Engelske destroyere i fjorden, tyskere overalt ellers. Ingrid Marie gir en gripende historie om hvordan hennes far ved et tilfelle av uflaks ble tatt til fange og sendt til Tyskland, og hvordan han med hell ble benådet og fikk vende hjem.

Vi får også høre om mer av hennes liv og slekt, og hvordan tid og fraflytting har påvirket hennes omgivelser.

Opptaket blei gjort på Midt-Troms Museum i Bardufoss 4. desember 2019. Intervjuar var Oddlaug Lakseid. Logg og samandrag er laga av Jonas Rudjord.

LOGG

0:00:00 Personalia. Født 1936, Sørfjord kommune, Nordland. Kom til Målselv 1959.

0:00:25 Mann. Sønn, 1 år. Overtok gård året etter. Etterhvert, fikk gutt og jente.

0:00:50 Økte gården. 8/9 kyr. Barn vokste opp, flyttet. Idar overtok 1980-tallet, drev gården til 2000.

0:01:30 Forble Målselva. Bygde mindre hus. Kunne vært enda mindre.

0:02:15 Mellombygd og Gunnarheimen helselag. Folk fra Rundhaugen, Kjerkesnes. Grunnlagt 1912.

0:02:40 Karer, kvinnfolk, unger. Maria Bøe, med lenge, leder. Innmeldt alder 4. Tuberkulose. Effektiv hjelp.

0:03:10 1928. Mange, delt. Mellombygd helselag, Gunnarheimen helselag. Protokoller 1912-1932, oppbevart i uthus, leder i Rognlia, brant.

0:04:00 Opplest og vedtatt. Mannfolk, kasserere, ledere. Kvinnfolk, grasrota. Basar, utlodning, fest.

0:04:30 Sengeutstyr, lånte bort, vanskeligstilte. Hjemmefødsler. Sykekur, bekken, oljelerret, vaskefat.

0:05:25 Tuberkulose. Unger døde. Voksne syke. Lite penger. Søke helselag, lån på 50 kr. Molsnes, båt til Tromsø. Røntgen. Gave. 1920-tallet.

0:06:20 Maria Bøe. Elise Engen. God informasjon. Elise, skole, 1912, skolestue, samfunnshus, husker da helselaget ble stiftet. Lærerinne, Møre, "frøken Sylte". Kunne ikke lekse. Gikk over isen, Elverum. Redd for å fortelle far. Hovde gård. Svigerfars søster.

0:08:10 1920/1930-tallet. Krigen. Smått. Helselaget, kjøpte til skole, betalte skolebarnundersøkelse, spedbarnskontroll, helsesøster, tran, . Ga til Moen sykestue. Sykehjem.

0:09:20 Bygde folkebad. Ved samfunnshuset, skolen.

0:09:45 Støttet mye. Penger til barnehage, Grorud, Gamlehaugen. Skolen. Oppvekstsenter. Badebaseng.

0:10:20 Utrolig historie. lodd, 2 øre. Hjemmelagede gjenstander. Oppsprettede hvetemel-sekker, vasket, brodert til forkler, duker. Regnskap. Ikke mange kronene.

0:11:20 Kaffepenger. Spart til møter.

0:11:55 Krigen. Samlinger, ikke lov. Nabolaget, møte, vinter, Dobbelkorset, emblem, Nasjonalforeningen for folkehelse. Tyskere overalt, patruljerte veien. Kom inn, brysk, spørrende. Kunne ikke tysk, viste emblem. Tyskerne kjøpte lodd.

0:13:10 Erna Bråten. Lenge i laget.

0:14:00 Mat. Gruet seg nesten. Skulle overgå hverandre. Ble leder. Første møte. Gamle folk. Hadde ikke telefon, lånte. Nabokjerring, spurte. To sorter. Rundstykker, kake. "At du tør!". Glad. Deretter avgift på mer enn to sorter mat.

0:15:35 Ikke fattigvesen. Krigen. Mennene, Lofoten, landarbeidere, skjøte på inntekt. Små gårder. Skog, trevirke, Mosnes, Tromsø, selges.

0:16:45 Kjerring, hjem fra møte, fjøs. Etter middag.

0:17:10 Alle hadde håndarbeid. Ekstra til basar. Strikket, broderte, gjenstander. Folk utenom laget ga. Utlodning.

0:17:35 Basar, Dølheim, ungdomshus, bondeheim. "Basuar", 1906. Bygge vei, kapell. Ekstramøte, forening. Aktivitet. Hjelpe før, under krigen.

0:18:55 Ble kalt tuberkuloseforening. Helselag. Ingen sanitetsforening, bondekvinnelag.

0:19:35 Laget opphørte, 2007. Bare styret igjen. Regler. 2005, søkte fylket om nedleggelse. Vedtas, årsmøte.

0:20:15 Penger til bygda. Barnehager, skoler. Fra fylket. Laget, 80 år, fylkesårsmøte. Runhell(?) hotell.

0:21:00 Prologer. Arne Lynga. Protokoller. Kommunelege Oddmund Eriksen, fruen. Så på det innkjøpte. Stusset. Magepumpe, nødssituasjon.

0:21:55 Dårlig oppbevart. "Sykekurv", flettet, utstyr, madrass, ikke tykk, plass til hel person. Asbjørn Stenersen. Sykebil. Uthus.

0:23:10 80-åsjubileum. Lånte sykekurv, stille ut. Kirkesdalen. Lantinus(?) Jensvold, kjørte syke, Tromsø.

0:23:45 Lagret, forskjellige plasser. Protokoller. Avis, helsehistorie, kommune. Er gammel, vil ikke historien skal brennes.

0:25:00 Helselag, behov forsvant. Kvinne. Trivelig. Sosialt. De eldste, prate, høre, lære. Pensjonistforening, sekretær.

0:25:55 Skole. Barnepleien. Husmoryrkesskole. Bodø. Bruk for all lære.

0:26:35 Gårdsbruk. Kalving. Kalv uten pust. Slim. Brukte slange, rengjort. Lært i barnepleien. Barne- barselpleier. Hjelp for andre kvinner. Datter, sykepleier.

0:28:00 Referat. Tur, årlig. Erna, god til å skrive.

0:28:25 Oppvokst, kysten. Mange kom etter krigen. Senja. Erna, Bjarkøy. Nabo, Flatøy. Lyngen. Blanding.

0:29:05 Gamle ting, interessert. Mannens bestefar, Oppdal, 1867. Flyttet med mye. Kister. ikke trillekoffert.

0:30:10 Mannen jobbet på Svalbard. Svigerfar bygde hus. Bodde med dem i 18 år. Lagde mat, vasket klær. Svigerforeldre bodde til døden. Samtidig, fikk barn. Ikke alltid greit. Høvelig diplomat. Trump og franskmann kunne lært. Balansere.

0:31:45 Formende. Tenke seg om før en sier noe.

0:32:00 Ferdig første del. Skal dele. Laget, enig. Redd for at det skal brennes. Slippe å oppbevare. Glad.

0:32:45 Dyrket potet. Potetkake, nesten daglig. Potetmel. Far, predementmaker(?), kvern, lignet kaffekvern. Rull, tre dekket med jern, spikerhull, rufsete sider. Vaske. Holker, hanker.

0:33:50 Sjøen. Lite for. Kyrne fikk tang.

0:34:05 Potetmel. Kvern, pinner, sto støtt. Sveive, raspe hele poteten. Holkene til elv. Dekket til. Melet sank, rask oppå. Fjerne hver dag, skifte vann. Rote godt. Tilslutt helt hvitt. Tørket på papp på loft. Lang prosess.

0:35:55 Hennes far. Improvisere. Bruke fantasien.

0:36:20 Saftsuppe. Bærplukking. For tørt i år.

0:36:40 Husker fra 1940. Røsvik, riksvei 50. Ferge, Bonåsjøen. April, engelsk destroyer i fjorden. Skjøt innover. Modige karer, Korsvik, rodde ut, beskjed om at de skjøt på feil side.

0:37:45 Natt, rømte til fjellgård. Litt snø, kunne gå. Turen opp, over elv. Klipe i berget, hoppe over. Far først, tok i mot andre. Bror, lyseblå topplue, mistet da han hoppet. Lua rant med elven.

0:39:00 Ikke lenge. Mor og far måtte tilbake. Foreldre og dyr på gården. Hest, kyr, sau.

0:39:30 Livredd tyskerne. Bestefar hadde radio. Høyttaler på veggen, lignet paraply. Antenne, stang. Nabo, lensmann, levert inn.

0:40:10 Tyskerne, rodde over fjorden. Fjellgårdene. Kjøpe fløte, egg. To-tre stykker, opp. Båten, nede. Bestefar i gården. Så antenne, befalt fjernet. Natt, hærskare tyskere, "bevæpnet til tennene", skulle ha radio. Far kom ut. Lensmann viste "svart på hvitt", radio levert inn.

0:41:45 Evakuerte. Bestemor, bestefar, tok i mot. Familie fra Samuelsberg. Hadde født, tre uker før. Ansikt, digert sår, slått med geværkolbe. Liten gutt, Åge, to jenter. Bra folk.

0:42:50 Freden kom. Peder, danset i gårdsplassen, sønn i armene. Sang "nå er det fred". Dro nordover neste dag.

0:43:15 Nabogården. Nazister. Frontkjemper. Kun gubben og eldste sønn, ikke nazister. Hele familien, plantet norske flagg, sang "Ja vi elsker".

0:44:00 Gubben og bestefar, søsken.

0:44:35 Religion. Mor og far, kristne. Kirke, Røsvik. Rørstadkirka, gammel, sommer, 1500-tallet. Historielag, Sørfold, bøker. Kirke før, vet ikke hvor gammel.

0:45:25 Onkel, restaurerte, 1950-tallet. Omkom, brenning, 1965. Stor ulykke, sildebåt, trillet rundt, Mørekysten.

0:45:55 Restaurte kirken. Fant barnelik, bulen. Skulle skifte gulv, mange begravde under det gamle. Vanlig for lenge siden. Nydelig, korskirke, løk-kuppel.

0:46:30 Sørfold. Straumen. Sluttet med rosegartneri. Fint, var der ofte. Har bror der.

0:47:15 Åtte søsken. Yngste, døde 42 år, sjef, Meløyvær fort. To-tre, spesiell nyrekreft, én ble frisk. Arbeidstøy, stråling. Noe montert i fjellet.

0:48:15 Seks igjen. Annen bror, tre år eldre, død. Bror, 91. Søster, 89. Begynner å bli gamle. Føttene kunne vært bedre, hodet er høvelig, resten får være. Kjenne seg igjen i speilet, huske betale regninger, glad. Baker julekaker til hele familien.

0:49:30 Røsvik kirke, Rørstad kirke. Båt, Tårnvik. Movik, far derfra. Prest bodde i Røsvik. Far, båt, skysset presten. Også til Nordfold. Tre embeter. Kjerringøy.

0:50:40 Hver tredje søndag. Treffe kjentfolk, slekt, eneste måte. Skøyte til Rørstad. Komme til lands, vanskelig. Berg. Hoppe fra toften, noen tok i mot.

0:51:10 Småsamfunn. én mann bor på Rørstad. Fin plass, jorder, kirkegård, besteforeldre der. Haukenes, Bjørnsvik, Tårnvik, fraflyttet. En mann om sommeren.

0:52:10 Movik. Lunt, fint, fjell, slette, mo. Hver sommer, passe onkels guttunge. 13 år, bestemor døde.

0:52:45 Før onkel omkom. Fraflytting, enn fulgte den andre. Granplanting, "dummeste ting i verden". Noen år siden, bror på Straumen, hytte, heimplass, Strøksnes. Movik, dro med båt. Orket ikke gå i land. For tettvokst. Heslig.

0:53:40 Mann, hus, hytte. Flokk med folk, plantet gran. Nappet dem opp om natten. Se havet.

0:54:10 Het opprinnelig Strøksnes. Forfines, Styrkesnes. Heter Strøksnes igjen, "tatt til vett".

0:54:30 Ytre Strøksnes, barndomshjem. Svigerinne bor. Ikke mange igjen. Familie, kjøpte lærergård, Alstadsæter, jordmor, jordbær, bringebær. Rett. Snor veien. Selger masse. Omarbeidet fjøset, selskap. Svigerinne, 70-årsdag, god mat. Steinovn. Selger brød, boller.

0:55:50 Transport. Vei nå. Elvkroken, Fauske, kjøre forbi, Kvantoland, Bonåsjøen, Skøtten, fjell.

0:56:25 Indre Strøksnes, bor folk. Butikk, får det nødvendige. Noe annet, klær, til Fauske. Langt å kjøre.

0:57:00 Bygderute før, hver dag. Kai, over fjorden, Røsvik, buss til Fauske. Hurtigbåt, Norfold, om sommeren. Sagfjordbotn.

0:57:30 Søster, gift, Sagfjordbotn, Straumen. Bodde mange år.

0:57:45 Sagfjorden, bor kanskje noen. Fleste hus er hytter. Bjørnsvik, Haukenes, øde, noen om sommeren. Flotte plasser.

0:59:20 Ung, skulle på fest. Gikk 5/6 km., Karlvik, E6, båt over, 600 m., samme vei tilbake.

1:00:00 En sommer, melke på nabogården. Kom fra fest kl. 6 om morgenen, rett i fjøsen og melket. Leide og tjoret merra.

1:00:40 Ingrid Marie viser frem bøker, protokoller, osv. Turskildringer, regnskapsbøker.

1:01:10 Forhandlingsbok, 1928. Brann, ukjent årstall. Stiftet 1912. Torbjørn kvamme, god skrift.

1:01:45 Svigerfar, skomaker. Sydde brudgomssko til Torbjørn.

1:02:05 Tysk fengsel. Far, Sigvald. Flere. Rolf Hellberg. Nordboer, Asbjørn Normann. Isfiske, Tippvatnet, mørke, tåke, hørte fly, styrtet i fjellsiden. Tåken lettet, klatret opp, fant ikke et eneste helt menneske. Strødd utover.

1:03:00 Danske sølvkroner, har enda. Far tok to revolvere. Ene ubrukelig, andre lever enda. Registrert, sønn har.

1:03:25 Fryktelig styr. 1941. Hev hylse. Ned fra Mauken, to tyskere, kjentmann fra Lundhaugen, Elias Kvam. Lensmann, ville at Sigvald skulle rømme, Sverige. Fryktet represalier. Mora, ikke sterk.

1:04:40 Rettssak, parodi. Bardufoss. Sent til Narvik. Tremastringen i Kabelvåg. Sigvald, ung, "gang-gutt". Kai, hentet fisk, vasket.

1:05:25 Tilbake til Narvik, sendt sørover. Innom Trondheim. Godt behandlet nordafor. Rolf, skrevet bok, funnet. Grini, fikk bank.

1:06:05 Utklipp fra Nordlys. "Likrøvere", straffes med døden.

1:06:30 1942. Akershus. 21. mai, sendt til Tyskland. Kiel. Stuet sammen i vogner, måtte stå.

1:06:55 Telavåg, raid, "skjøt ned for fote". Gjenværende, sendt til konsentrasjonsleir. Samme båt fra Akershus.

1:07:20 Tukthus. Ung, sterk. Arbeidet ute. Gård, satt og høstet potet, grønnsaker, utenfor Hamburg.

1:07:45 Schulz. Torvmyr. Stakk torv. Strø under hester. "Lempe lump", tungt arbeid.

1:08:10 Lite mat. Lette i søppeldunker. Fikk mat på gård. Kålsuppe. Hadde ikke magemål. Bøyde seg, rente ut. Kjente ikke metthet. Kom hjem, pløsete i kroppen, vann. Feilernæring.

1:08:45 Benådet med halvt år. Hjem, våren 1944. Noen søkte benådning for dem. Sigvald fikk aldri vite hvem. Kan ha vært et NS-medlem.

1:09:30 Sigvald døde 2002. Tyskland 1942. Gravlagt 21. mai, 60 år på dagen.

1:10:00 Satt i. Benådning. Tog til Trondheim. Hurtigrute.

1:10:15 Mellom her og Finsnes. Razzia. Båt med store piper. Gjemte seg mellom dem. Redd for å bli tatt. Hadde løslatelsespapirer.

1:11:00 Snakket ikke mye om det. Mer da han ble eldre.

1:11:15 Tyskerne. Tukthus. Like streng mot sine egne, kanskje strengere. Lure unna mat. Skulle lite til for å bli tatt.

1:11:50 Seksualforbrytere. Voksne, kastrert. Yngre, sterilisert. Sigvald så det på sykehus.

1:12:25 Båt, Waldemar i Trangen, grenselos. tatt fange. Anbefalt rømme. Represalier. Mor. Sachsenhausen. Kom tilbake, hvite busser. Mora akkurat dødd, 1945. Bodde med søster, Magni. Båt døpt Waldemar Falk.