Ingrid Marie Bøe

Publiseringsdato: 08.des.2019 13:49:22

Ingrid Marie Bøe (f. 1936) hadde sin oppvekst i Røsvik, men flyttet senere til Målselv med sin mann og påbegynte familie, hvor de er blitt boende. Hun gikk i husmorskole og barnepleieskole, og de drev også et lite gårdsbruk. Hun har gjennom livet vært organisasjonsmenneske, da særlig i Gunnarheimen helselag.På begynnelsen av det tyvende århundre var det et utbrudd av tuberkulose i regionen. Det fantes ikke noen lokal sanitetsforening eller bondekvinnelag, og hospital måtte man til de større byene for å finne. I 1912 ble det da stiftet en frivillig organisasjon med øye for å hjelpe de som var rammet av sykdommen. Med årenes løp ble dette tuberkuloselaget til et mer generelt helselag, som stilte med hjelp og utstyr til de trengende. Hjemmefødsler var utbredt på den tida, og bare det at helselaget lånte ut madrasser og kompetanse var til nytte.

Frivillighetsånden var stor. Inntekter fikk de bl.a. ved å holde basar, hvor det ble solgt hjemmelagde effekter, og salg av lodd. Med dette hjalp de til å bemidle folkebad, helsesøster, og andre tiltak som samfunnet hadde godt av. Tidene har forandret seg, og laget ble offisielt lagt ned i 2007.

Ingrid Marie forteller også om hvordan laget var et sosialt samlingssted, hvor man møttes på tvers av generasjonene. Hun sitter på lagets forskjellige bøker for protokoll, regnskap, tur-referat osv., og har et stort innblikk i tiden.

Andre verdenskrig gikk ikke ubemerket hen i Nordland. Engelske destroyere i fjorden, tyskere overalt ellers. Ingrid Marie gir en gripende historie om hvordan hennes far ved et tilfelle av uflaks ble tatt til fange og sendt til Tyskland, og hvordan han med hell ble benådet og fikk vende hjem.

Vi får også høre om mer av hennes liv og slekt, og hvordan tid og fraflytting har påvirket hennes omgivelser.

Opptaket blei gjort på Midt-Troms Museum i Bardufoss 4. desember 2019. Intervjuar var Oddlaug Lakseid. Logg og samandrag er laga av Jonas Rudjord.