milestolpe

Toppbilde: daveynin from United States, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons 

Memoar milestolpe - å skape eit kulturminne

“Bevaring” av immateriell kulturarv handlar ikkje om å stoppe kulturutviklinga, men om å gi samtid og ettertid nyanserike augeblikksbilete av korleis dei som tok del i utviklinga hugsa, opplevde og reflekterte på bestemte tidspunkt.  

Det er idéen med med ein Memoar milestolpe. Det kan vere eit jubileum i ein organisasjon eller bedfrift, eit slektstevne - eller ei historisk hending i kommunen. 

Eksempel på milestolpar: 

Ferdig milestolpe: 

Heile samlinga vil kunne bli levert på ein ekstern harddisk som kan avleverast til arkiv, museum eller bibliotek. Samlinga kan også arkiverast hos Memoar for seinare avlevering til offentleg langtidsarkiv for munnleg historie. Samlinga vil kunne bli tilgjengeleggjort som ei prosjektside under Memoar.no (www.memoar.no/prosjektet) og på lokal nettside (institusjon, museum, historielag etc).


Gjennomføring:

Normalt blir arbeidet lagt opp så å seie i motsett rekkefylgje. Kortversjonen av prosjektplanen er slik: 


kVA KOSTAR DET?

Budsjettutkastet til høgre er det vi arbeider ut frå. Eksempelet her handlar om ein forteljarkveld, 4 dokumenterte djupintervju, ein samlefilm og ei nettside pluss ein harddisk-kopi. 

Last ned budsjettmalen, kopier han, 

Ta gjerne kontakt: post@memoar.no

Memoar milestolpe

Fleire minnestolpar: Leit i sidekartet eller søk (øvst til høgre)