Samtaler på scena

Det vestnorske teateret

Saman med Det Vestnorske Teateret arrangerer vi kvelden "Det store vi" ein gong i månaden der vi vert kjend med ulike immaterielle bydelar  i Bergen. Arrangementa som har vore ser du under, medan dei som kjem finn du på kva skjer.

TIdlegare Forteljarpanel

Frå vinteren 2021 har vi hatt fleire forteljarpanel med ulike tema -  dei fleste i samarbeid med Det Vestnorske Teater. Har du forslag til nye tema? Ta kontakt!

Det
VEstnorske teater

Teateret skildar seg slik "eit teater for alle som bur i Vestlandsregionen. Teateret har fast scene i Bergen sentrum, men er også eit turnérande teater."

KOMANDE Forteljarpanel

I 2022 har vi samarbeid om tre forteljarpanel på Det vestnorske teateret. Det tamilske Bergen, Tigergjengen og Pride -beredskap for kjærleik.