Trygge intervju

Forbund for utviklingshemma


Memoar vil starte eit prosjekt king verknadane etter Ansvarsreformen kom i 1991 og korleis den påveka livet til dei menneska reformen gjaldt. Reformen som var meint å gje menneske med utviklingshemming større moglegheit til å delta i samfunnet på same vilkår som andre. 

Klipp Intervju med Nina Skauge

For 32 år sidan vart Nina Skauge mor til Bendik, som har Downs syndrom. Ho er forfatter av 40 titlar om Tigergjengen, ein lettlest og illustrert bokserie om fem vener i eit bufellesskap. Trykk på lenka under for å sjå heile opptaket. 

Tigerbergen, forteljerpanel

13. oktober 2022,  Det Vestnorske Teateret i Bergen. Ein stubb frå forteljerpanelet. Bentine fortel kor urettferdig det er at ho ikkje kan studere scdenefag fordi ho har Downs. Trykk på lenka under for å sjå heile opptaket. 

BERGENSERE

Alle intervjuopptak bevarast i Memoar sitt arkiv. Vi håpar på samtykke til å formidle delar av materialet til historia om Bergen. 

NFU

Forbund for utviklingshemma er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming."

"Tiger-Bergen"

Arrangement saman med forfattar og forlagshaldar Nina Skauge. Vi fekk høyre forteljingar frå bufelleskapet Tigergjengen.