Kristiansand Mekaniske Verksted

19 og 20 mai 2020 gjennomførte fagforeningsveteranane Magne Jaktevik, Ivan Høgeli og Bjørn Enes ein lang samtale om den mekaniske industriens historie i Kristiansand i perioden 1960 fram til i dag.

Opptaka frå samtalane blir publiserte så snart Jaktevik og Høgeli har gitt sine samtykker til det.

Det er nå laga logg over innhaldet i dei tre opptaka. Planen er å lage eit fjerde opptak for å gå grundigare inn på permitteringane i 1982, KMV-konkursen i 1990 og oppstarten av Westamarin same år. Opptak og logg av dette vil også bli lagt ut her.