Malene Mortensen

Student, skeiv og kristien

Malene Mortensen - Pride 2022 - Memoar
31.10.2022 Intervjuer Mariela Drejer Norheim. Malene er i starten av 20-åra, ho er glad i å synge og opptatt av teater og musikk. Ho går alltid med eit regnbogearmband på armen.

LES MEIR

Malene fortel om prosessen fram mot å finne sin skeive identiet som tenåring, og vidare om korleis ho fann seg ein ny meninghet og kyrkje som set pris på ho slik ho er. Som aktiv songar i band og ansvarleg for å bistå nye konfirmantar for Bjørgvin meninghet er ho ein rollemodell for fleire yngre kristne. Ho er svært medviten at ikkje alle kristine akseptarar at ho er skeiv, men vel å stå i det og "ta plass". Malene skildrar entusiastisk hennar første møte med Pride-paraden i Bergen og kor hardt det gjekk inn på henne då nyheita om terroråtaket i Oslo hende.

INTERVJULOGG

00:00 Presentasjon
00:34 Om fritid og jobb: synger i band, sekretær ungdomsorganisasjonen i Bjørgvin Bispedøme.m.m.
01:28 Malene fortel om famile og om korleis det var å  vekse opp på Sotra utanfor Bergen. Venner og kirka.
03:09 Om foreldra og betydninga av kyrkja i livet hennar.
04:02 Søsken. Ho er eldst av tre.
05:01 Tilhøve mellom kyrkje og å vere skeiv. Oppdaging av at "hennar" kyrkje var konservativ i synet på å vie likekjønnede.
06:51 16.år posta på sosiale medie at ho hadde fått kjærast. Følgene av dette.
08:00 Påkjenninga for ho og korleis valgte å handtere situasjonen.
tekstplakat
11:49 Då ho fortalde foreldra og søskene at ho var skeiv
13:03  Om å "komme ut" heile tida og hennar tankar i møte med dette.
16:05 Hennar rolle for ungdommar/konfirmanter
17:50  Om å trekke seg unna enkeltpersoner
19:20  Miljøet i st. Jakob Kyrkje
21:12 Regnboge-armbandet
22:27 "Sammen-teamet"
23:00 Pride i Bergen (11.06.22) Opplevinga av å sjå meningheita i Pride
24:31 Dramalinjen og identitet
25:28 Første møte med Pride
26:24: Om terroråtaket i Oslo under Pride
30:00  Tankar om synet på paraden og reaksjonar i hennar nettverk
33:00  Ønsker at folk skal gå  i Pride
35:10 Tida etter åtaket. Hennar refleksjonar.
37:25  Døme på korleis ho møter og handterer dei ulike meiningane om skeive i meningheita.
39:17 Ho argumenter om ho kjem opp i ein konflinkt.
39:33 Refererer til dokumentarfilmen "1946"
40:59 Observerasjon i Prideparaden i Bergen 2022
44:31 Forskjell på engelskstudie og teatervitenskap
46:55  Siste refleksjonar
47:59 Pride er ein protest.
48:58 Å vere skeiv på bygda.
50:40  Første møte med ein skeiv person
51.40  Forelska