Maria Puenchir

Dette digitale intervjuet ble gjennomført 03.08.22. Shannon Dinneen intervjuet Maria Puenchir om blant annet arbeidet hun gjør i Steatornis, hvordan dïhte/hen opplevde skytingen ved London pub og solidaritetsmarsjen. Dïhte/hen gikk foran i solidaritetsmarsjen for å passe på at gruppen ikke delte seg og for å passe på at den bevegde seg i et tempo som alle kunne gå i. Maria mener at veien videre er å snakke sammen og å passe på at alle får samme informasjon. Dïhte/hen er også klar over at biter av historien kommer til å bli visket ut, og ønsker at folk er bevisste og nevner navn slik at de ikke blir glemt. 

LOGG

LOGG:

00:00:06 Presentasjon av intervjuer og forteller

00:00:26 Samtykke til filming

00:00:38 Steatornis

00:00:57 Ikke rom for å være på arragementer

00:01:49 Vanskelig å leve i et samfunn med en kropp som fungerer annerledes

00:02:48 Skytingen ved London Pub

00:03:04 Jobbet sammen med reclaim pride festivalen

00:04:17 Pride paraden avlyst

00:04:26 Solidaritetsmarsjen

00:06:10 Sørget for at så mange som mulig kunne gå i solidaritet

00:06:25 Jobbet med flere organisasjoner

00:07:10 Folk kommer til å dukke opp selv om politiet sier at det er utrygt

00:07:53 Politiet fikk beskjed om solidaritetsmarsjen

00:08:03 Gikk foran i paraden for å holde parden samlet

00:09:30 "Jeg var forberedt på å dø"

00:10:44 Ble glad av at mange kom

00:11:14 Minioriteter foran i paraden

00:11:53 Minioritet i minioriteten

00:13:10 Kampen fortsetter

00:14:16 Starta reclaim pride som en kollektiv

00:15:30 Ble sliten etter marsjen

00:16:30 La blomster ved London og holdt en tale

00:17:16 Veien videre er å snakke sammen

00:18:30 Biter av historien kommer til å bli vasket ut

00:19:55 Hva solidaritetsmarsjen handler om

00:20:45 Hva solidaritetsmarsjen har oppnådd

00:21:30 Tale 01 Juli i regjeringen sin bolig

00:22:26 Fikk lenger taletid av andre organisasjoner

00:22:39 Delte taletid med PKI

00:23:00 Snublet i et teppe

00:27:11 Improviserer alle taler

00:24:22 Tidligere pride parader

00:25:23 Forskjeller mellom tidligere pride parade og solidaritetsmarsjen

00:26:23 Har blitt fokusert på hva undertrykking har til felles

00:27:35 Hva Maria lærte av solidaritetsmarsjen

00:29:18 Forventninger til pride paraden som ble avlyst

00:30:43 Viktig å spørre folk om å delta

00:32:20 Solidaritetsmarsjen var ikke impulsiv