Mary Ann Dahl

Mary Ann Dahl har jobbet i familievernkontoret i Rana. Hun har også vært aktiv for Venstre i lokalpolitikken, og i historielaget. Hun forteller om oppveksten, og om da hun jobbet som barnepleier, blant annet på tuberkulosesanatorium. Hun var med på å opprette et dagtilbud for psykisk utviklingshemmede i Rana, og forteller om endringene i folks holdninger.


Hun forteller om sitt engasjement i politikken, og om hvordan Rana-samfunnet har forandret seg siden hun og mannen flyttet dit i 1967.


Intervjuet ble gjennomført på Helgeland Museum 20. januar 2022. Intervjuer: Bjørn Enes Logger: Henrik Nordhus

LOGG - Tid frå start og stikkord om innhaldet


00:00

Mari Ann Dahl født i 1943. Opprinnelig fra Ofoten. Kom til Rana i 1967. Født på småbruk, yngst av fem søsken.

01:46

Aktivt barn som likte å snakke med folk. Fortsatt slik.

02:22

Faren var på fiske, men etter hvert sluttet han med det og drev gården og hagebruk.Leverte til hele bygda. Brukte hest - hadde ikke traktor. Leverte varer til torghandel og butikker i Narvik.

04:35

Lærte å utnytte alt. En sirkulær økonomi. Alt ble brukt. Hun var med på alt på gården.

06:05

Hesten het Pan. Faren var glad i Hamsun. Brydde seg mye om buskapen, ikke samme utnytting som i moderne fabrikkbruk. Fikk et forhold til hesten, andre dyr levde ikke like lenge og ble byttet ut etterhvert.

08:15

Tror faren ømsket at hun skulle gå landbruksskolen. Søsknene var voksne og hadde reist. Hun var i utganspunktet klar for det. Hadde kjæreste med handelsbakgrunn som gikk handelsgymnaset i Trondheim.

10:55

Fikk praktikantjobb ved sykehuset i Trondheim. Tok barnepleieutdanning. Da kjæresten dro i militæret flyttet hun nordover igjen, og jobbet på Vensmoen Sanatorium

11:50

Bodde ikke med kjæresten i Trondheim. Hun bodde på søsterhjemmet, og "hadde nesten ikke lov å ha besøk".

14:51

Sanatoriet var for tuberkolosepasienter. Var en oppblomstring av tuberkulose, hvor de måtte åpne stuer som ikke hadde vært i bruk en stund. Pasienter kunne være der i opptil et år.

17:00

De som jobbet i sanatoriet ble "reservemødre". Ble som en familie.

18:15|

Sanatoriet bygd på bakgrunn av klimaet. Tørt og kaldt. "Kuring", lå i seng for hvile. De voksne pasientene lå i en kurhall, barna lå innendørs. Tanken bak sanatoriene var at pasientene skulle få frisk luft.

22:05

Hadde en tante som bodde av tuberkolose i 1936. Man visste at det var smittsomt, alle klær og ting ble brent.

23:03

Pleiere og andre var vaksinert og ble kontrollert med pirquetprøver. Ble vaksinert som barn, immunitet kunne forsvinne.

26:16

Barn skulle spares for foreldrenes fortvilelse, og man isolerte barna fra foreldrene på sykehus. På sanatoriene fikk foreldre komme på besøk.

28:33

Jobbet på sanatoriet i to år. Giftet seg og flyttet til Bergen. Da var de 21 og 23 år gamle.

29:35

Jobbet på Haukeland en periode, men det var langt fra boligen. Begynte å jobbe med psykisk utviklingshemmede i Åsane.

31:00

Giftet seg i 1964, flyttet til Rana i 1967

31:30

De fleste med psykisk utviklinghemming ble sendt på institusjon. Hun mener de hadde det bra, men at det ikke var sunt for barn å vokse opp i et slikt miljø. Noen gikk på skole. Ble veldig nærme barna.

34:05

Ikke noe tilbud for psykisk utviklingshemmede i Rana. Hun startet opplegg med hjemmebesøk. Barn som bare ble påkledd og satt i en stol. Mange som ikke hadde fått noe hjelp. Hun hadde ikke barn selv, og de ble på en måte hennes barn. Kunne ha dem boende hjemme mens foreldre var på ferie.

35:50

Var en skam å få barn med utviklingshemming. Flere ble gjemt bort. Begynte med hjemmebesøk. Dreide seg om barn som aldri hadde vært på skole eller i barnehage.

37:50

Ordfører hadde vært i Kristiansund og blitt imponert over tilbudet der. Tok initiativ for å opprette tilsvarende i Rana. Startet sammen med en annen dame. Var et dagtilbud. Kjørte og hentet barna.

40:35

Flyttet tilbake til Rana. Mannen ble rekruttert til jernverket da han gikk på handelsskolen. De to var hele tiden innstilt på at de skulle flytte nordover igjen. Glade i naturen.

43:10

Hadde 17 barn på dagtilbudet på det meste. Måtte slutte med kjøringen, ble for mye. Gruben Daghjem. Barna var redde. Folk var veldig skeptiske til psykisk utviklingshemmede.

45:15

At psykisk utviklingshemmede kom ut og at folk fikk se dem ble det mer normalisert.

47:42

Psykisk utviklingshemmede er en ressurs, muntrasjonsråd. Mari Ann Dahl søkte seg til jobben. Var interessert. Hadde tidligere jobbet med psykisk syke i Bergen som hadde blitt lobotomert. Hun ville helst jobbe med barn, var barnepleier. Har vært et nysgjerrig menneske. Vil forstå hva som foregår i hodet på folk

52:50

Trappet ned jobben for å være hjemme med egne barn. Jobbet litt på sykehuset og som støttekontakt for psykisk utviklingshemmede. Tok også en del fag fra handelsskole og videregående.

54:20

Ble sekretær på familievernkontoret fra 1986. Drev med det administrative.

56:10

Et godt miljø på familievernkontoret. Har kontakt med en del tragiske skjebner, men takler det sammen.

59:00

Sekretær som en "lynavleder" for kontoret. Saksbehandlere opplever mange vanskelige saker. som man snakker om

01:01:10

Var aktiv i naturvern. Ønsket å kunne påvirke og gikk inn i politikken. Ble mer aktiv på slutten av 80-tallet. Partiet Venstre.

01:03:55

Var tiltrukket av sosialliberal ideologi og syn på natur. Det var det nasjonale partiet, ikke noe lokalt som tiltrakk henne. Kom snart på valgliste og i kommunestyret og formannsskapet. 20 år aktiv i politikken. Har vært eneste fra Venstre.

01:06:06

Foreldre som bodd i Kjeldbotn.Forteller om en ganghun hadde vært på besøk og ikke var forberedt med sakspapirer etter besøket. Mannen leste høyt fra papirene fra henne.

01:07:25

Var noe samarbeid mellom partier. SV lå nærmest å samarbeide med, spesielt på naturvern, også en god representant for Rødt lokalt. Var ofte enkeltpersoner som avgjorde at det ble samarbeid.

01:10:00

Vært mye opptatt av miljø, men har engasjert seg i alle deler av politikken.

01:11:05

Kunne ikke vært i et parti hvor andre bestemmer hva hun skal stemme.

01:12:15

Liker å holde på med noe, ha et meningsfylt liv. Et aktivt liv. Også involvert i historielaget.

01:14:00

Ble valgt som nestleder i historielaget uten at hun var tilstede på møtet. Ble leder etter lederen i laget døde i 2013. Ser ikke seg selv som ledertypen, og trakk seg ut så snart noen andre kunne overta.

01:16:55

Engasjerte mennesker i historielaget. Opptatt av å ta vare på historien. Viktig for å forstå verden rundt seg.

01:18:00

Familiegården solgt i sin tid, men kjøpt tilbake. Et oldebarn av foreldrene har tatt over.

01:18:55

Enorm utvikling i Rana. Positiv utvikling. Var lenge et hardt miljø "mannstenkandes". Flere er med, blitt et bedre samfunn. Aktivt og blomstrende kultur. Møtte ikke folk som var stolte av å være fra Rana da hun kom dit. Nå er det anerledes.