Håkon Drange

Les meir

Håkon Drange var 16 år då krigen slutta. Det var vekebladet "Skib O' Hoi" som planta lysta til sjølivet i han. Men han måtte vente til han var 18 før han kom ut. I mai 1947 mønstra han på damptankaren "Tiger" som då låg i dokk i Fredrikstad for å lappe kulehol frå krigen og byggast om frå kolfyr til oljefyrt kjele. Så gjekk det ikkje betre enn at oljetanken eksploderte - og fyrstereisa begynte med tre månader i dokk på Akers Mekaniske - dokka finst enno, som småbåthamn på Aker Brygge....

Det er litt mykje bakgrunnslyd på dette minneopptaket - Håkon Drange melde seg spontant til å fortelje etter den "offisielle delen" av eit minneopptak med publikum på Bergen Sjøfartsmuseum den 18/10-2015. Det er dette publikumet me høyrer i bakgrunnen på opptaket.

intervjulogg

Håkon Drange fortel om:

 • Kvifor han vart sjømann

 • Fyrstereisa mai 1947 - våren 1948

 • Mosquitofarten på Aruba (nederlandske Antiller)

 • Sjømannskyrkja der

 • Mannskapsutskifting

 • Aircondition / standard ombord

 • Turen heimover

 • Korleis han vart stuert

 • Krigsseglaren "Stillehavbets skrekk"

 • Bryllupp og familieliv

 • Rasjonaliseringane på 60- og tidleg 70tal

 • Båtane D/T "Tiger", MS "Risanger", MS "Høyanger".

 • Og litt om 23 år som terminalarbeidar på skur 22 på Dokkeskjerskaien